โทรสอบถามคุณหมอ 089 874 9565

บทความ

หน้ารวบรวมบทความทั้งหมด ของบริษัท วัฒนา เมดิคอล แอนด์ เวลล์บีอิง จำกัด ที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ มะเร็ง การตรวจโครโมโซม การตรวจยีน ฯลฯ

  • ข้อดี-ข้อเสียของ Quad test เปรียบเทียบกับการตรวจ NIPT (ครบทุกด้าน)

ข้อดี-ข้อเสียของ Quad test เปรียบเทียบกับการตรวจ NIPT (ครบทุกด้าน)

2024-07-07T11:51:56+07:007 กรกฎาคม 2024|ความรู้การตรวจดาวน์ซินโดรมและโครโมโซม (NIPT, NIFTY), ความรู้สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์, บทความ|

Go to Top