รางวัล และมาตรฐานต่างๆที่เราได้รับ

รางวัลที่บริษัทเคยได้รับ

มาตรฐาน และใบอนุญาติต่างๆ

certified ETDA DPS digital platforn

ใบรับรองบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล
Digital Platform Services : DPS

ประกาศนียบัตรต่างๆที่บริษัทเคยได้รับ
Certificates received

เพราะสุขภาพที่ดี
เป็นต้นเหตุของรอยยิ้ม
และความสุข

เพราะสุขภาพที่ดีเป็นต้นเหตุของรอยยิ้ม และความสุข

การป้องกันโรคด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นสำหรับ ทุกคน

เฮลท์สไมล์ มุ่งมั่นให้เกิดการกระจายบริการทางการแพทย์ ระดับสูง ได้แก่ การตรวจโครโมโซม ยีน DNA และการตรวจ วินิจฉัยที่มีความแม่นยำสูง เข้าสู่ประชาชนที่มีความสามารถ ในการดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อให้เกิดการป้องกันโรคที่ดี ลดภาระในการรักษาโรคร้ายแรงของประชาชน

บริการของเรา

NGD NIPS, NIFTY®
ได้สูงสุด 23 โครโมโซม และความผิดปกติของโครโมโซมขนาดเล็กอีก 92 ชนิด
ด้วยเทคโนโลยี Multiplex PCR ได้สูงสุด 14 โรค
ตรวจด้วยปัสสาวะ หรือสิ่งส่งตรวจอื่น เช่น ทวารหนัก ช่องคอ ท่อปัสสาวะ ฯลฯ
ด้วยเทคโนโลยี Multiplex PCR ได้สูงสุด 14 โรค
ตรวจสารคัดหลั่งจากช่องคลอด หรือสิ่งส่งตรวจอื่น เช่น ปัสสาวะ ทวารหนัก ช่องคอ ฯลฯ
ตรวจได้ตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์ และหลังคลอดบุตร

ติดตามเราทาง Online และ Social media ต่างๆ

ได้ที่นี่