แม่วัย 35 รู้ทันความเสี่ยง! ดาวน์ซินโดรมทารกในครรภ์ ตรวจเลือดดาวน์ เจาะเลือดตรวจดาวน์ ได้ด้วย NIPT (Nifty test, NGD NIPT)

2024-07-17T13:49:10+07:0021 สิงหาคม 2022|ความรู้การตรวจดาวน์ซินโดรมและโครโมโซม (NIPT, NIFTY)|