6 ภาวะเสี่ยงของทารกในครรภ์ที่เกิดจาก “ความผิดปกติของโครโมโซม”

2024-07-17T13:48:15+07:006 มกราคม 2023|ความรู้การตรวจดาวน์ซินโดรมและโครโมโซม (NIPT, NIFTY)|