FORGOT YOUR DETAILS?

แพคเกจตรวจฮอร์โมน สำหรับผู้มีบุตรยาก (หญิง-ชาย)

9,000 ฿

รายละเอียด

ครอบครัวที่สมบูรณ์และมีความสุข แม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องมีพ่อ-แม่-ลูก ครบ ก็สามารถทำให้ครอบครัวนั้นๆมีความสุขได้

แต่จะดีกว่าไหม ถ้าครอบครัวของคุณมีครบ ทั้งพ่อ-แม่-ลูก และสาเหตุของการมีลูกยากนั้นเกิดได้จากทั้งฝ่ายชาย และฝ่ายหญิง

สำหรับคนที่มีอาการของฮอร์โมนผิดปกติ หรือสงสัยว่าตนเองจะมีภาวะฮอร์โมนผิดปกติ

แพคเกจตรวจฮอร์โมน สำหรับผู้มีบุตรยาก จะช่วยตอบโจทย์ได้

โดยแพคเกจฮอร์โมนนี้

ฝ่ายหญิง ประกอบไปด้วยการตรวจฮอร์โมน 7 ชนิดที่ส่งผลต่อภาวะมีบุตรยาก ได้แก่ FSH, LH, Estradiol, TSH, Prolactin, DHEAs, Testosterone พร้อมรับฟรี แถบตรวจภาวะไข่ตก (ใช้ตรวจว่าเดือนนั้นๆมีไข่ตกหรือไม่) จำนวน 10 แผ่น
ฝ่ายชาย ประกอบไปด้วยการตรวจฮอร์โมน 5 ชนิดที่ส่งผลต่อภาวะมีบุตรยากในเพศชาย ได้แก่ FSH, TSH, Prolactin, DHEAs, Testosterone และตรวจความแข็งแรงของน้ำอสุจิ 5 ค่า (ปริมาณอสุจิ จำนวนอสุจิทั้งหมด รูปร่างของตัวอสุจิ การเคลื่อนไหว ความเป็นกรด/ด่างของน้ำอสุจิ)

* ไม่ต้องงดน้ำ/งดอาหาร

* ต้องงดการมีเพศสัมพันธ์ หรือการหลั่งอสุจิ อย่างน้อย 3 วันก่อนตรวจอสุจิ

 

TOP