Our SERVICES

วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นบริษัทแนวหน้าในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาทำให้สุขภาพของประชากรดีขึ้น และเข้าถึงง่ายขึ้น
HealthSmile will be the leader company to use new technology to improve health condition and give ease of access to health for people.
พันธกิจ (Mission)
By using technology, we will help people to live healthy.

เลือกรายการตรวจสุขภาพด้วยตัวคุณเอง

ด้วยรายการตรวจสุขภาพที่เรามีกว่า 200 รายการ ครอบคลุมทุกระบบในร่างกาย ให้คุณสามารถเลือกและตัดสินใจตรวจสุขภาพในสิ่งที่คุณต้องการได้ด้วยตัวเอง
==> ตรวจสุขภาพคุณที่บ้าน <==

ให้ปัญญาประดิษฐ์เลือกรายการตรวจสุขภาพให้

ด้วยระบบ Algorithm ของเราที่ได้รับรางวัลจากหลายสถาบัน เพียงกรอกข้อมูลของคุณ ระบบจะประเมินความเสี่ยง และเลือกรายการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
==> ทดลองใช้ระบบฟรี <==

ตรวจสุขภาพองค์กร / บริษัท / โรงงาน

สำหรับองค์กรที่ใส่ใจในสุขภาพของพนักงาน เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยตรวจจับและป้องกันโรคร้ายที่จะเกิดกับทรัพยากรมนุษย์อันมีค่าขององค์กร
==> ขอรับใบเสนอราคาที่นี่ <==

ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับศูนย์ตรวจสุขภาพ และคลินิก

เราช่วยเพิ่มคุณค่าให้แก่ศูนย์ตรวจสุขภาพ หรือคลินิกของคุณ ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์อันทันสมัย
==> สอบถามข้อมูลเพิ่มที่นี่ <==

CONTACT US

ติดต่อ / สอบถาม ได้ที่นี่

Opening Hours

Monday - Friday: 8.30 - 18.30
Saturday: 10.30 - 16.30
Sunday: 10.30 - 16:30

Newsletter

TOP