ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม กับเฮลท์สไมล์

 • NGD NIPS
 • 9,500บาท
  per
 • กลุ่มอาการดาวน์ (Trisomy 21)
 • กลุ่มอาการ Edwards syndrome (Trisomy 18)
 • กลุ่มอาการ Patau syndrome (Trisomy 13)
 • ความผิดปกติของโครโมโซมเพศ X,Y
 • NIFTY (R) Pro
 • 15,900บาท
  per
 • กลุ่มอาการดาวน์ (Trisomy 21)
 • กลุ่มอาการ Edwards syndrome (Trisomy 18)
 • กลุ่มอาการ Patau syndrome (Trisomy 13)
 • ความผิดปกติจำพวก Trisomy 9, 16 และ 22
 • ความผิดปกติของโครโมโซมเพศ X,Y
 • ** และตรวจการเกินของโครโมโซมทั้ง 46 ตัว **
 • ** Microdeletion / Duplication 84 โรค **

เราขอร่วมแสดงความยินดีด้วยกับลูกในครรภ์ !!

คุณแม่ทุกคน อยากให้ลูกในครรภ์สมบูรณ์แข็งแรง

คงไม่มีใครอยากได้ลูกที่เป็นดาวน์ซินโดรม ซึ่งจะมีเชาวน์ปัญญาต่ำ พูดช้า มีปัญหาในการใช้กล้ามเนื้อ และมีลักษณะภายนอกที่สังเกตได้ค่อนข้างชัดเจน อย่างหน้าแบน หัวแบน จมูกแบน ตาเล็กเป็นวงรี คอสั้น ตัวเตี้ยกว่าคนในวัยเดียวกันเมื่อโตขึ้น และอาจมีปัญหาสุขภาพต่าง ๆ

อาการผิดปกติที่กล่าวข้างต้น เกิดในทารกกลุ่มอาการดาวน์ หรือดาวน์ซินโดรม (Down syndrome) คือ กลุ่มอาการที่เกิดจากการที่โครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมา 1 โครโมโซม ซึ่งพบได้ 1 ใน 800 ถึง 1 ใน 1,000 ของการคลอดทั้งหมด

แต่จะพบมากขึ้นเรื่อยๆในมารดาที่อายุมาก โดยหากอายุมากกว่า 35 ปี จะเพิ่มความเสี่ยงเป็น 1 ใน 250 เลยทีเดียว

The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) ปี 2007 จึงได้แนะนำให้สตรีตั้งครรภ์ทุกรายที่มาฝากครรภ์ก่อน 20 สัปดาห์ ต้องได้รับคำแนะนำในการตรวจคัดกรองการตั้งครรภ์ทารกกลุ่มอาการดาวน์ ดังนั้นไม่ว่าสตรีตั้งครรภ์รายนั้นจะอายุเท่าใดควรได้รับคำแนะนำให้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างการตรวจคัดกรอง (screening tests) และการตรวจวินิจฉัย (diagnostic tests) และให้ทางเลือกในการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดในกรณีที่ผลการตรวจคัดกรองอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูง

ความแม่นยำของการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม วิธีต่างๆ เทียบกับการเจาะน้ำคร่ำ

 • อัลตราซาวนด์อย่างเดียว
 • Triple test
 • Quad Test
 • 1st Trimester Screening
 • HealthSmile NIPT
 • เจาะน้ำคร่ำ

HealthSmile NIPT

บริษัท เฮลท์สไมล์ จำกัด ให้บริการเจาะเลือดตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม ด้วยวิธีการ Next Generation Sequencing (NGS) ในการตรวจชิ้นส่วนดีเอ็นเอของทารกในครรภ์ (cell free fetal DNA ; cff-DNA) ที่ปะปนอยู่ในกระแสเลือดของมารดาระหว่างตั้งครรภ์ และประมวลผลเป็นปริมาณโครโมโซมของแต่ละตัวอย่างทั้ง 23 คู่ (46 โครโมโซม) ก่อนนำมาแปลผลที่สมบูรณ์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรม

ต่างจากการตรวจกับที่อื่น ที่ใช้ Targeted จะเห็นเฉพาะโครโมโซมคู่ที่สนใจ ได้แก่ 21 18 13 และโครโมโซมเพศเท่านั้น

เพิ่มเพื่อน

มีประกันความผิดพลาด

กรณีผลตรวจผิดพลาด รับเงินประกัน 2 ล้านบาท*

ความแม่นยำสูง >99%

ความแม่นยำในการตรวจพบดาวน์ซินโดรมสูง >99% นอกจากนี้ยังตรวจพบความผิดปกติของโครโมโซมอื่นได้

รู้เพศทารกได้เร็ว

ทราบผลเร็วกว่าอัลตราซาวนด์

มีค่าเจาะน้ำคร่ำให้

หากผลตรวจพบความผิดปกติ เรามีค่าเจาะน่ำคร่ำให้*

ปรึกษาแพทย์ Online

ปรึกษาผลกับสูตินรีแพทย์ผ่าน Online

 • NGD NIPS
 • 9,500บาท
  per
 • กลุ่มอาการดาวน์ (Trisomy 21)
 • กลุ่มอาการ Edwards syndrome (Trisomy 18)
 • กลุ่มอาการ Patau syndrome (Trisomy 13)
 • ความผิดปกติของโครโมโซมเพศ X,Y
 • NIFTY (R) Pro
 • 15,900บาท
  per
 • กลุ่มอาการดาวน์ (Trisomy 21)
 • กลุ่มอาการ Edwards syndrome (Trisomy 18)
 • กลุ่มอาการ Patau syndrome (Trisomy 13)
 • ความผิดปกติจำพวก Trisomy 9, 16 และ 22
 • ความผิดปกติของโครโมโซมเพศ X,Y
 • ** และตรวจการเกินของโครโมโซมทั้ง 46 ตัว **
 • ** Microdeletion / Duplication 84 โรค **

การตรวจนี้เหมาะกับ

- หญิงตั้งครรภ์อย่างน้อย 10 สัปดาห์ ที่ต้องการวิธีตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม ที่มีความแม่นยำสูง สะดวก และ ปลอดภัย

- เหมาะกับหญิงตั้งครรภ์ทุกคน
- หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป เพราะยิ่งคุณแม่มีอายุมากขึ้นก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
- หญิงตั้งครรภ์อายุน้อย แต่ต้องการความมั่นใจ

TOP