กรอกข้อมูล เพื่อรับใบเสนอราคาที่ดีที่สุด

HealthSmile Mobile Checkup Unit

HealthSmile Mobile Checkup Unit : HSMCU ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล พร้อมด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ จากโรงพยาบาลชั้นนำ ให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ทั้งในโรงงาน สำนักงานหรือสถานที่ที่ลูกค้ากำหนด โดยมีลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถให้บริการได้ในกรุงเทพ นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี และเชียงใหม่

ให้บริการออกหน่วยตรวจสุขภาพแก่หน่วยงานต่างๆ ที่คำนึงถึงสุขภาพของบุคลากรในองค์กร
"ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ"

ตัวอย่างบริษัท ที่เราให้บริการตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพทั่วไป

ซักประวัติเบื้องต้น, วัดความดัน / สัญญาณชีพ, ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง
ตรวจสุขภาพ และให้คำแนะนำโดยแพทย์

เจาะเลือด

เพื่อส่งตรวจหาค่าการทำงาน และสารเคมีต่างๆในร่างกาย เพื่อค้นหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว

การตรวจหัวใจ

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นการตรวจหาความผิดปกติของหัวใจเบื้องต้น
พร้อมคำนวณความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจใน 10 ปี (Thai CV Risk Score)

ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อ

เป็นการตรวจเพื่อวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานที่ต้องออกแรงยกหรืองานที่ต้องใช้แรงบีบ

ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น

เป็นการตรวจความชัดเจนในการมองเห็นระยะใกล้ ระยะไกล ภาวะตาบอดสี ความสมดุลของกล้ามเนื้อตา ความชัดลึก รวมถึงขอบเขตการมองเห็น
เหมาะสำหรับพนักงานที่มีลักษณะงานใช้สายตาเพ่ง เช่น พนักงาน QC หรือพนักงานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน งานเจียระไนเพชร พลอย เป็นต้น

ตรวจเต้านม

เพื่อหามะเร็งเต้านมในสตรี ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 1 ของสตรีทั่วโลก ด้วยเครื่อง digital Mammogram

ตรวจมะเร็งปากมดลูก

เพื่อหามะเร็งปากมดลูก ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 2 ของสตรีไทย

ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

ด้วยเครื่อง SPIROMETRY โดยวัดปริมาตรของอากาศที่หายใจเข้าแล้วออกจากปอด ซึ่งสามารถบ่งชี้ถึงการเสื่อมของการทำงานของปอดก่อนที่จะมีอาการเกิดขึ้น
เหมาะกับคนที่ทำงานกับฝุ่นควัน หรือผู้ที่สูบบุหรี่

การตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก

เป็นการตรวจหาโรคกระดูกพรุน ซึ่งจะส่งผลให้กระดูกหักง่าย และหลังคดโก่งเมื่อมีอายุมากขึ้น เหมาะสำหรับพนักงานที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป

ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

เป็นการวัดความสามารถในการได้ยินของพนักงาน เพื่อประเมินในกรณ๊ที่ทำงานกับเครื่องจักรเสียงดัง

อัลตราซาวนด์ช่องท้อง

ตรวจหาความผิดปกติของตับ ตับอ่อน ไต และอวัยวะภายในอื่นๆที่สามารถเห็นได้จากอัลตราซาวนด์

TOP