ติดต่อ / สอบถาม / สมัครงาน

บริษัท เฮลท์สไมล์ จำกัด

ที่อยู่ : 899/17 หมู่ที่ 2 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290
เลขนิติบุคคล : 0115560004927
เลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล : 10101023860

โทร : 089 874 9565

Email : contact@HealthSmile.co.th

ติดต่อ / สอบถาม / สมัครงาน

Opening Hours

Monday - Friday: 8.30 - 18.30
Saturday: 10.00 - 14.00
Sunday: 10.00 - 14:00
TOP