0

เป็นเนื้องอกมดลูก หรือเนื้องอกอื่นๆ ตรวจ NIPT หรือ NIFTY ได้ไหม?

เป็นเนื้องอกมดลูก หรือเนื้องอกอื่นๆ ตรวจ NIPT หรือ NIFTY ได้ไหม?


2021-06-28 14:51:18

เป็นเนื้องอกมดลูก หรือเนื้องอกอื่นๆ ตรวจ NIPT หรือ NIFTY ได้ไหม?


เกี่ยวกับ NIPT หรือการตรวจ NIFTY

การตรวจ NIPT หรือ การตรวจ NIFTY Test นั้น คือการตรวจคัดกรองโครโมโซมของทารกในครรภ์วิธีหนึ่ง ที่มีความแม่นยำในการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมสูงถึง 99.9% เมื่อเทียบกับการเจาะตรวจน้ำคร่ำ แต่ว่าการตรวจ NIPT เป็นการเจาะเลือดของมารดา ดังนั้น จึงไม่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแท้งตามมาได้ ซึ่งต่างจากการเจาะตรวจน้ำคร่ำ ซึ่งจะมีโอกาสทำให้เกิดผลแทรกซ้อน และเกิดการแท้งได้ประมาณ 0.5%


อ่านต่อ การตรวจสารพันธุกรรมทารกในครรภ์ (Cell-free fetal DNA) คัดกรองดาวน์ซินโดรม


กรณีคุณแม่ตั้งครรภ์ มีเนื้องอก


สำหรับการตรวจ NIPT นั้น คือการตรวจเศษของ DNA (cell free DNA) ที่ลอยอยู่ในกระแสเลือดของมารดาตั้งครรภ์ ซึ่งเศษของ DNA นี้ ก็จะประกอบไปด้วย

1. เศษ DNA ของคุณแม่ตั้งครรภ์เอง

2. เศษ DNA ที่หลุดมาจากรกของลูกในครรภ์

3. (ถ้ามี) เศษ DNA ของเนื้องอก หรือเซลล์ผิดปกติอื่นๆที่อยู่ในร่างกายของคุณแม่ตั้งครรภ์ (ซึ่งอาจเป็น / ไม่เป็นมะเร็งก็ได้)


ผลตรวจที่จะได้ ก็จะประกอบไปด้วย cell free DNA ของสามส่วนข้างต้น ดังนั้น การที่คุณแม่ตั้งครรภ์และมีเนื้องอกในร่างกาย เมื่อได้รับการตรวจ NIPT หรือ NIFTY ก็จะแสดงผลตรวจของเศษ DNA ดังที่กล่าวมาข้างต้น

ซึ่งจะทำให้ผลการตรวจออกมาได้ตามรูปแบบดังนี้


เศษ DNA ของมารดา

เศษ DNA จากรกของทารก

เศษ DNA ของเนื้องอก

รายงานผล NIPT หรือ NIFTY

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ความเสี่ยงต่ำ

ปกติ

ผิดปกติ

ปกติ

ความเสี่ยงสูง

ปกติ

ปกติ

ผิดปกติ

ความเสี่ยงสูง

ผิดปกติ

ผิดปกติ

ปกติ

ความเสี่ยงสูง

ผิดปกติ

ปกติ

ผิดปกติ

ความเสี่ยงสูง

ผิดปกติ

ผิดปกติ

ผิดปกติ

ความเสี่ยงสูง

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ถึงแม้คุณแม่จะมีเนื้องอกในร่างกาย แต่หากเนื้องอกนั้นมี DNA ที่ปกติ ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อการรายงานผลการตรวจ NIPT หรือ NIFTY แต่อย่างใด


แต่หากว่า DNA ของเนื้องอกนั้นผิดปกติ ถึงแม้ว่าทารกในครรภ์จะมี DNA ที่ปกติ ก็อาจจะทำให้ผลตรวจที่ออกมานั้นพบว่าทารกมีความเสี่ยงสูงที่จะผิดปกติได้ (เนื่องจาก DNA ที่ผิดปกติของเนื้องอกไปทำให้เครื่องอ่านว่าผิดปกติ) ซึ่งในกรณีนี้ ก็จะจำเป็นต้องได้รับการเจาะน้ำคร่ำเพื่อวินิจฉัยต่อไป


หญิงตั้งครรภ์มีเนื้องอกมดลูก สามารถตรวจ NIPT หรือ NIFTY ได้หรือไม่

ตกลงแล้วคุณแม่ที่มีเนื้องอกในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นเนื้องอกมดลูก เนื้องอกต่อมไทรอยด์ เนื้องอกในตับ / ปอด / ผิวหนัง ฯลฯ สามารถตรวจคัดกรองด้วย NIPT หรือ NIFTY ได้หรือไม่

คำตอบก็คือ ได้ เพียงแต่ต้องทราบก่อน ว่าหากผลที่ผิดปกติ ก็ไม่ได้แปลว่าทารกในครรภ์นั้นมีความผิดปกติ และจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยด้วยการเจาะน้ำคร่ำยืนยันเสมอ✅✅✅✅✅

  หากต้องการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม และโครโมโซมครบ 23 คู่ รู้เพศ และโรคอื่นๆได้มากถึง 84 โรคกับ Brand NIFTY และ NGD NIPS 


   ความแม่นยำสูง 99.9% 

   เจาะเลือด 10 ซีซี ไม่เสี่ยงแท้ง

   ค่าบริการเริ่มต้นที่ 9500 บาท ไม่ต้องเดินทาง สะดวก ประหยัด

   บริการทั่วประเทศ


สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

   Line ID : @Healthsmile


อ่านข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมตรวจทั้งหมดที่นี่

  https://link.healthsmile.co.th/NIFTY