0

อายุครรภ์ที่เหมาะจะเจาะตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม (NIPT, NIPS, NIFTY) คือช่วงไหน?

อายุครรภ์ที่เหมาะจะเจาะตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม (NIPT, NIPS, NIFTY) คือช่วงไหน?


2020-10-25 22:51:12

การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมมีกี่วิธี

การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมนั้นมีอยู่หลายวิธี แต่ละวิธีมีความแม่นยำแตกต่างกัน และเริ่มตรวจในอายุครรภ์ที่แตกต่างกันเช่นกัน แต่ ณ ปัจจุบัน มีการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมได้ตั้งแต่อายุครรภ์น้อย และมีความแม่นยำที่สูงมาก ซึ่งเราเรียกวิธีการตรวจดังกล่าวว่า NIPS (Non-invasive prenatal screening) หรือ NIPT (Non-invasive prenatal testing) ซึ่งก็คือการตรวจหาส่วนของ DNA จากรกของลูกในครรภ์ ที่ลอยปะปนอยู่ในเลือดของคุณแม่ โดยวิธีนี้นั้น มีความแม่นยำสูงถึง 99.9% เลยทีเดียว


เปรียบเทียบความแม่นยำของการคัดกรองดาวน์ซินโดรมวิธีต่างๆเปรียบเทียบความแม่นยำของการคัดกรองดาวน์ซินโดรมวิธีต่างๆ


ในบทความนี้ เราจะพูดถึงการตรวจคัดกรองที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งก็คือ การตรวจ NIPT, NIPS หรือแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักกันก็คือ NIFTY, NGD NIPS


โดยปกติ เราสามารถเจาะตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม (NIPT, NIPS) นั้นมีหลายแบรนด์ เช่น NIFTY, NGD NIPS, Thai NIPT, Panorama ฯลฯ ซึ่งมีความแตกต่างกันทางเทคนิคการตรวจ, ผลที่สามารถรายงานได้, ประกันความผิดพลาด, ประกันการเจาะน้ำคร่ำ และมีความแม่นยำแตกต่างกันเล็กน้อย แล้วแต่คุณแม่จะเลือกตรวจตามความต้องการ แต่โดยปกตินั้น ความแม่นยำในการตรวจคัดกรองของแทบจะทุกแบรนด์ อยู่ที่ 99.9% ใกล้เคียงกัน


เริ่มต้นตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมด้วย NIPT หรือ NIPS ได้ตั้งแต่อายุครรภ์กี่สัปดาห์ (กี่เดือน)

การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมด้วย NIPS หรือ NIPT นี้มีข้อดีหลายอย่าง คือ ตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์น้อยๆ คือ ได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 10 สัปดาห์ (ประมาณ 2 เดือนครึ่ง) และบาง Brand สามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 9 สัปดาห์เลยด้วยซ้ำ และที่สำคัญคือ มีความแม่นยำสูง และไม่ต้องเสี่ยงในการเจาะน้ำคร่ำอีกด้วย


แต่โดยปกติ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มักจะแนะนำให้ตรวจตั้งแต่อายุครรภ์ 12 สัปดาห์เป็นต้นไป เนื่องจากเป็นช่วงที่ทารกในครรภ์มีโอกาสแท้งน้อย และจำนวนปริมาณส่วนของ DNA (Fetal fraction) ในเลือดคุณแม่ก็จะมากขึ้นไปด้วย ทำให้ลดโอกาสการต้องเจาะเลือดตรวจซ้ำกรณีปริมาณส่วนของ DNA ของลูกในครรภ์มีไม่เพียงพอ (โดยทั่วไป ต้องการส่วนของ DNA ในเลือดคุณแม่อย่างน้อย 4% จึงจะรายงานผลได้)


ผลการตรวจ ใช้เวลาประมาณ 5-14 วัน แล้วแต่แบรนด์ และการตรวจ ว่าสามารถทำในประเทศไทย หรือต้องส่งตรวจต่างประเทศ


ค่าใช้จ่ายในการตรวจประมาณเท่าไหร่?

ขึ้นอยู่กับสถานพยาบาลที่คุณแม่เลือกฝากครรภ์, จำนวนโรค, จำนวนโครโมโซมที่รายงานผล, ค่าบริการต่างๆของแต่ละสถานที่


โดยปกติจะประมาณ 10,000 – 25,000 บาท


มีวิธีตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมที่ราคาประหยัดกว่านี้ไหม?

แต่หากว่าคุณแม่ไม่สามารถจ่ายการตรวจคัดกรองชนิดที่ความแม่นยำสูง 99.9% ได้ คุณแม่ก็สามารถไปตรวจคัดกรอง Quad test ที่มีความแม่นยำประมาณ 80% ได้ฟรีที่โรงพยาบาลรัฐ 


อ่านต่อ : คัดกรองดาวน์ซินโดรมฟรี ทั่วประเทศไทย คืออะไร ใช้วิธีไหน แม่นยำเหรอ?

อ่านต่อ : กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม (Down’s syndrome)

อ่านต่อ : การตรวจสารพันธุกรรมทารกในครรภ์ (Cell-free fetal DNA)

อ่านต่อ : ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม (Down’s Syndrome Screening) ด้วย NIPT

อ่านต่อ : ตรวจดาวน์ซินโดรม NIFTY Pro ราคาเท่าจุฬา แต่ไม่ต้องต่อคิว


ตรวจดาวน์ซินโดรม คลิกที่นี่ บริการถึงบ้านทั่วประเทศ