0

สาเหตุของค่าไต ครีเอตินีน (Creatinine) ผิดปกติ

สาเหตุของค่าไต ครีเอตินีน (Creatinine) ผิดปกติ


2020-10-30 16:52:05

อ่านเพิ่มเติม เรื่องครีเอตินีน (Creatinine)

โรคอะไรก็แล้วแต่ที่ทำลายเนื้อไตหรือทำให้การทำงานของไตลดลง ก็จะทำให้มีการเพิ่มขึ้นของครีเอตินีนในเลือดได้ ซึ่งสาเหตุนั้นมีได้หลากหลาย อาจเป็นมานานแล้ว หรือว่าเพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นาน ดังนั้น การยืนยันว่าค่าไตที่ผิดปกตินั้นเกิดขึ้นนานแล้วหรือไม่ ก็จะมีประโยชน์ในการช่วยรักษา เนื่องจากหากเป็นมาไม่นาน โอกาสรักษาจนกลับมาเป็นปกติก็จะง่ายกว่า

สาเหตุที่ทำให้การทำงานของไตผิดปกติเป็นระยะเวลานานจนเกิดไตวายเรื้อรังในผู้ใหญ่ ได้แก่

  • ความดันโลหิตสูง และ

  • เบาหวาน

สาเหตุอื่นๆที่ทำให้ค่าครีเอตินีนสูง ได้แก่

  • ยาบางชนิด

  • การรับประทานโปรตีนจำนวนมากๆก่อนการตรวจ.

  • การติดเชื้อในไต

  • กล้ามเนื้อสลายตัว เช่น จากการทำงานหนัก / ออกกำลังกายหนักมากๆ

  • การอุดตันของทางเดินปัสสาวะ

หากค่าไต หรือค่าครีเอตินีนผิดปกติ ทางที่ดี คือการตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติม หรืออาจตรวจปริมาณโปรตีนที่รั่วออกจากไต เนื่องจากหากมีโปรตีนรั่วออกมา นั่นก็หมายความว่าการทำงานของไตคุณแย่แล้วนั่นเอง