0

ดื่มแอลกอฮอล์อย่างไร ให้ปลอดภัย

ดื่มแอลกอฮอล์อย่างไร ให้ปลอดภัย


2020-10-30 09:49:01

1 ดื่มมาตรฐาน

ในคนทั่วไปที่ไม่ได้มีโรคประจำตัว สามารถดื่มแอลกอฮอล์ได้ โดยไม่มีผลเสียต่อร่างกาย

 • สำหรับผู้ชาย น้ำหนักประมาณ 71.5 กิโลกรัม ไม่ควรดื่มเกิน 5 วันต่อสัปดาห์

  • ใน 1 วันไม่ควรดื่มเกิน 4 ดื่มมาตรฐาน

  • โดยดื่มไม่เกิน 2 ดื่มในชั่วโมงแรก และ

  • 1 ดื่มในชั่วโมงถัดไป

 • ส่วนสาวๆ น้ำหนักประมาณ 50 กิโลกรัม ไม่ควรดื่มเกิน 5 วันต่อสัปดาห์

  • ใน 1 วันไม่ควรดื่มเกิน 2 ดื่มมาตรฐาน

  • โดยดื่มไม่เกิน 1 ดื่มในแต่ละชั่วโมง

โดย 1 ดื่มมาตรฐาน (Standard Drink) คือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ผสมอยู่ 10 กรัม ซึ่งเป็นปริมาณที่ตับใช้เวลา 1 ชั่วโมง ในการขับออก

 • เบียร์ หรือเครื่องดื่มพร้อมดื่มที่มี แอลกอฮอล์ 5% จะมี 1 ดื่มมาตรฐานเท่ากับ 1 กระป๋อง หรือ 1 ขวดเล็ก หรือ 330 มิลลิลิตร

 • วิสกี้ หรือ วอดก้าที่มีแอลกอฮอล์ 40-43% 1 ดื่มมาตรฐาน จะอยู่ที่ 3 ฝา หรือ 30 มิลลิลิตร

 • ไวน์ ที่มีแอลกอฮอล์ 11-13% จะมี 1 ดื่มมาตรฐานคือ 1 แก้ว หรือ 100 มิลลิลิตร

แต่ถ้าคิดจะดื่ม (แม้แต่แก้วเดียว) ก็ไม่ควรขับรถเลย

ที่มา : มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์