0

บริษัท เฮลท์สไมล์ จำกัด 


เราเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายให้คนไทยได้เข้าถึงการตรวจสุขภาพที่เฉพาะเจาะจงกับความเสี่ยงของตนเอง สะดวก และมีคุณค่า

โดยมีบริการหลัก อยู่ 3 บริการ ได้แก่

1. การตรวจสุขภาพ ตามความเสี่ยงสุขภาพรายบุคคล 

2. การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมในหญิงตั้งครรภ์

3. การตรวจสุขภาพองค์กร บริษัทและห้างร้านต่างๆ

บริการของเรา


รางวัลที่บริษัทเคยได้รับ