0

ตรวจ NIFTY Focus® และ NIFTY Pro® กับเฮลท์สไมล์ 

 ประหยัดกว่า บริการถึงบ้านทั่วประเทศ

ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ไม่ต้องต่อคิว?‍?‍? NIFTY pro : ครอบคลุมการตรวจการเกินทั้งแท่งของโครโมโซม (trisomy) ทุกคู่ของร่างกาย เช่น trisomy 21 เป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะดาวน์ซินโดรม เป็นต้น ตรวจความผิดปกติของโครโมโซมเพศ (XO,XXX,XXY,XYY) การขาดเกินภายในโครโมโซม 84 รายการ และบอกเพศ

? NIFTY focus : ครอบคลุมการตรวจการเกินทั้งแท่งของโครโมโซม (trisomy) คู่ที่ 21,18,13 ความผิดปกติของโครโมโซมเพศ (XO,XXX,XXY,XYY) และบอกเพศ

?‍?‍?‍? NIFTY Twin : สำหรับครรภ์แฝด ครอบคลุมการตรวจการเกินทั้งแท่งของโครโมโซม (trisomy) คู่ที่ 21,18,13 และการตรวจพบโครโมโซม Y 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID : @HealthSmile

สำหรับภาวะดาวน์
จะมีค่าการตรวจพบอยู่ที่ >99%
PPV >97%
NPV >99%

ซึ่งรายการอื่นๆนั้นจะมีค่าแตกต่างกัน
(PPV จะแสดงถึงว่า หากผลการตรวจคัดกรองแสดงมาว่าพบความผิดปกติแล้วผลยืนยันจากการตรวจวินิจฉัยให้ผลพบความผิดปกติจริง
NPV จะแสดงถึงว่า หากผลการตรวจคัดกรองแสดงมาว่าไม่พบความผิดปกติแล้วผลยืนยันจากการตรวจวินิจฉัยให้ผลไม่พบความผิดปกติเช่นกัน)

ตัวอย่างตรวจจะถูกนำไปวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ BGI ฮ่องกง
ซึ่งได้รับรองมาตรฐาน CAP CLIA ISO
น้ำยาและเครื่องที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ ได้รับการรับรอง CE Mark อีกด้วย

นิฟตี้มีเอกสารวิชาการที่ได้ตีพิมพ์แล้วกว่า 50 ฉบับ และข้อมูลการวิเคราะห์นั้นได้มาจากตัวอย่าง กว่า 146,958 ราย
และถึงปัจจุบันนิฟตี้ได้ให้บริการการตรวจทางทั่วโลกแล้วกว่า 6,000,000 ราย

นิฟตี้มีประกันที่ครอบคลุมทั้งกรณีที่ผลพบความผิดปกติ นั้นคือจะมีเงินสนับสนุนการตรวจวินิจฉัยต่อสูงสุดถึง 25,000 บาท
และประกัน 2,000,000 บาท กรณีพบกว่าเด็กมีความผิดปกติหลังคลอดในรายการตรวจ แต่ผลนิฟตี้ไม่พบความผิดปกติใดๆ
(กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกัน) 

คุณแม่ผู้เข้ารับบริการจากเรา


ความสุขที่เรามอบให้ผ่านผลตรวจ

84 โรค ของ NIFTY Pro


โรคที่พบบ่อย ของ NIFTY Pro

บริการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม และโครโมโซมที่มีบริการ