0

ตรวจ NIFTY Focus และ NIFTY Pro กับเฮลท์สไมล์ 

 ประหยัดกว่า บริการถึงบ้านทั่วประเทศ

ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ไม่ต้องต่อคิว

NIFTY Focus

แบบประหยัด11,900 บาท


  ตรวจ 5 โครโมโซม รู้ดาวน์ซินโดรม รู้เพศ   

  ดาวน์ซินโดรม (Trisomy 21)

  กลุ่มอาการ Edwards syndrome (Trisomy 18)  กลุ่มอาการ Patau syndrome (Trisomy 13)

  ความผิดปกติของโครโมโซมเพศ X, Y


ประกันเจาะน้ำคร่ำ 12,500 บาท

ประกันความผิดพลาด 2 ล้านบาท


สอบถามเพิ่มเติม คลิกNIFTY Pro

แบบดีที่สุด


 16,900 ฿ 


  ตรวจได้มากที่สุด   

*** ตรวจดาวน์ซินโดรมถึงบ้าน 
ไม่ต้องต่อคิว ***


ตรวจครบ 23 คู่โครโมโซม รู้ดาวน์ซินโดรม รู้เพศ และโรคอื่นๆ อีก 84 โรค


  ดาวน์ซินโดรม (Trisomy 21)

  กลุ่มอาการ Edwards syndrome  (Trisomy 18)

  กลุ่มอาการ Patau syndrome (Trisomy 13)

  ความผิดปกติจำพวก Trisomy 8,9,16 และ 22

  ความผิดปกติของโครโมโซมเพศ X, Y

  ตรวจภาวะขาด - เกิน ของโครโมโซมทั้ง 46 ตัว


*** เพิ่มความผิดปกติขนาดเล็กในโครโมโซม (Microdeletion / Duplication) รวม 84 โรค ***


ประกันเจาะน้ำคร่ำ 25,000 บาท

ประกันความผิดพลาด 2 ล้านบาท


สอบถามเพิ่มเติม คลิก

?‍?‍? NIFTY pro : ครอบคลุมการตรวจการเกินทั้งแท่งของโครโมโซม (trisomy) ทุกคู่ของร่างกาย เช่น trisomy 21 เป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะดาวน์ซินโดรม เป็นต้น ตรวจความผิดปกติของโครโมโซมเพศ (XO,XXX,XXY,XYY) การขาดเกินภายในโครโมโซม 84 รายการ และบอกเพศ

? NIFTY focus : ครอบคลุมการตรวจการเกินทั้งแท่งของโครโมโซม (trisomy) คู่ที่ 21,18,13 ความผิดปกติของโครโมโซมเพศ (XO,XXX,XXY,XYY) และบอกเพศ

?‍?‍?‍? NIFTY Twin : สำหรับครรภ์แฝด ครอบคลุมการตรวจการเกินทั้งแท่งของโครโมโซม (trisomy) คู่ที่ 21,18,13 และการตรวจพบโครโมโซม Y 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID : @HealthSmile

สำหรับภาวะดาวน์
จะมีค่าการตรวจพบอยู่ที่ >99%
PPV >97%
NPV >99%

ซึ่งรายการอื่นๆนั้นจะมีค่าแตกต่างกัน
(PPV จะแสดงถึงว่า หากผลการตรวจคัดกรองแสดงมาว่าพบความผิดปกติแล้วผลยืนยันจากการตรวจวินิจฉัยให้ผลพบความผิดปกติจริง
NPV จะแสดงถึงว่า หากผลการตรวจคัดกรองแสดงมาว่าไม่พบความผิดปกติแล้วผลยืนยันจากการตรวจวินิจฉัยให้ผลไม่พบความผิดปกติเช่นกัน)

ตัวอย่างตรวจจะถูกนำไปวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ BGI ฮ่องกง
ซึ่งได้รับรองมาตรฐาน CAP CLIA ISO
น้ำยาและเครื่องที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ ได้รับการรับรอง CE Mark อีกด้วย

นิฟตี้มีเอกสารวิชาการที่ได้ตีพิมพ์แล้วกว่า 50 ฉบับ และข้อมูลการวิเคราะห์นั้นได้มาจากตัวอย่าง กว่า 146,958 ราย
และถึงปัจจุบันนิฟตี้ได้ให้บริการการตรวจทางทั่วโลกแล้วกว่า 6,000,000 ราย

นิฟตี้มีประกันที่ครอบคลุมทั้งกรณีที่ผลพบความผิดปกติ นั้นคือจะมีเงินสนับสนุนการตรวจวินิจฉัยต่อสูงสุดถึง 25,000 บาท
และประกัน 2,000,000 บาท กรณีพบกว่าเด็กมีความผิดปกติหลังคลอดในรายการตรวจ แต่ผลนิฟตี้ไม่พบความผิดปกติใดๆ
(กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกัน) 

คุณแม่ผู้เข้ารับบริการจากเรา


ความสุขที่เรามอบให้ผ่านผลตรวจ

84 โรค ของ NIFTY Pro


โรคที่พบบ่อย ของ NIFTY Pro
บริการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม และโครโมโซมที่มีบริการ