0

NIFTY ไม่ต้องตรวจไกลถึงที่ฮ่องกงแล้ว!

NIFTY ไม่ต้องตรวจไกลถึงที่ฮ่องกงแล้ว!


2021-01-10 21:22:46

NIFTY ไม่ต้องตรวจไกลถึงที่ฮ่องกงแล้ว!

ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นมา บริษัทตัวแทนการตรวจ NIFTY® อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์ อินโนเวชั่น จำกัด ได้มีเอกสารแจ้งอย่างเป็นทางการว่า ต่อไปนี้ การตรวจ NIFTY® Pro และ NIFTY® Focus ได้ทำการนำเข้าเครื่องตรวจมายังประเทศไทยแล้ว (ตามเอกสารรูปที่ 1) และจะทำการตรวจในประเทศไทยได้เลย

รูปที่ 1 แสดงเอกสารแจ้งย้ายห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ NIFTY test


สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงหลัง NIFTY ย้ายมาตรวจที่ประเทศไทย

1. รูปแบบการรายงานผล

จากแบบฟอร์มการรายงานผลเดิม จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่ ซึ่งจากเดิมจะแสดงที่อยู่จากบริษัทแม่ที่ฮ่องกง เป็น Bangkok Genomics Medical Technology Clinic แทน (ตามรูปที่ 2 และ 3)

รูปที่ 2 รายงานผล NIFTY® Pro แบบเดิม


รูปที่ 3 รายงานผล NIFTY® Pro แบบใหม่


2. สถานที่ตรวจ

จากเดิมต้องส่งตรวจที่ฮ่องกง จะเป็นการตรวจในประเทศไทยแทน ไม่ต้องส่งเลือดไปไกลถึงต่างประเทศ

สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง

1. การรับประกันผล

การรับประกันผลตรวจของ NIFTY® ยังคงเป็นเหมือนเดิมทั้งหมด ได้แก่

รายการตรวจ

วงเงินสนับสนุน ค่าเจาะน้ำคร่ำ 

กรณีผลเป็น High Risk (ความเสี่ยงสูง)

วงเงินชดเชย กรณีผลลบลวง

(False negative)

ก่อนทารกคลอด

วงเงินชดเชย กรณีผลลบลวง

(False negative)

หลังทารกคลอด

NIFTY Focus

12,500 บาท

100,000 บาท

2,000,000 บาท

NIFTY Pro

25,000 บาท

NIFTY Twins

20,000 บาท


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันของ NIFTY® ได้ที่นี่

2. ความแม่นยำของผล

ผลยังคงมีความแม่นยำ 99.9% เมื่อเทียบกับการเจาะน้ำคร่ำเท่าเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง

3. การรับรองมาตรฐาน

ห้องปฏิบัติการที่ตรวจในประเทศไทย ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15189: 2012 และมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15190:2003 เรียบร้อยแล้ว ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้รับการรับรองความสามารถด้านการตรวจวิเคราะห์ในทุกขั้นตอนของ NIFTY test จากบริษัท BGI Genomics ดังนั้น คุณภาพและการ QC จึงไม่เปลี่ยนไปจากมาตรฐานของ BGI Genomics Hongkong

คุณแม่มีอะไรต้องกังวลหรือไม่กับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

            นพ.ประสิทธิ์ วิริยะกิจไพบูลย์ สูตินรีแพทย์ ให้ความเห็นว่า ก็ไม่น่าจะมีอะไรต้องกังวล เนื่องจากเทคโนโลยีการตรวจดังกล่าวนี้ ไม่ได้ขึ้นกับสถานที่ตรวจ (ไม่ใช่ว่าตรวจที่ฮ่องกงจะแม่นยำกว่าที่ไทย) แต่อาจจะมีข้อดีด้วยที่ได้ตรวจในประเทศ 

ซึ่งข้อดีของการตรวจในประเทศ ที่น่าจะเป็นไปได้ คือ

1. น่าจะช่วยลดระยะเวลารอคอยผล 

จากเดิมการตรวจ NIFTY® กับ เฮลท์สไมล์ จะใช้เวลารอคอยประมาณ 7-10 วัน และบางโรงพยาบาลหรือบางคลินิกอาจต้องรอผลนานถึง 14 วัน ซึ่งก็ถือว่าอาจจะรอคอยนานกว่า Brand ของไทยโดยในอนาคตหลังจากการติดตั้งเรียบร้อย ก็น่าจะทำให้ระยะเวลาการรอผลสั้นลง ลดความตื่นเต้นและความกังวลในการรอคอยลงได้

2. คุณภาพของเลือดที่ใช้ตรวจน่าจะได้ปริมาณ Cell free DNA ที่เพิ่มสูงขึ้น

แม้ว่าการเก็บเลือดคุณแม่ ด้วยหลอดเลือดชนิด Streck tube จะเก็บเลือดได้นานถึง 14 วันก็ตาม แต่การตรวจโดยที่ไม่ต้องทำการขนส่งในระยะทางไกลๆ ก็น่าจะช่วยทำให้คุณภาพของสิ่งส่งตรวจดีกว่าการเก็บเลือดเป็นระยะเวลานานๆแน่นอน

อ่านต่อเกี่ยวกับ Streck tube ที่นี่

3. คุณแม่ทั่วไป น่าจะเข้าถึงการตรวจได้ง่ายขึ้น

แม้ว่า เฮลท์สไมล์ ของเรา จะให้บริการตรวจ NIFTY® test ในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าการตรวจตามโรงพยาบาลเอกชน (บางแห่งสูงถึง 25,000 บาท) แต่ราคาการตรวจของ NIFTY ® ก็ยังถือว่าราคาสูงกว่า Brand อื่นๆที่ทำการตรวจในประเทศไทยเอง ดังนั้น นี่อาจเป็นข่าวดีว่าต่อไปนี้ คนไทยอาจจะเข้าถึงการตรวจดังกล่าวได้ง่ายขึ้น

ส่วนข้อเสียของการตรวจในประเทศไทย

            ณ ขณะนี้ (วันที่เขียนบทความ 10 มค 2564) ยังไม่พบรายงานความผิดพลาดใดๆจากห้องแลป NIFTY® ในประเทศไทย และยังไม่พบข้อเสียจากการตรวจภายในประเทศ

ทั้งนี้ คงต้องรอดูกันต่อไป ว่าจะมี Update ข้อมูลใดๆเพิ่มเติมจาก บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์ อินโนเวชั่น จำกัด หรือไม่ และหากมีข้อมูล Update ใดๆ เราจะรีบนำมาบอกในเว็บไซต์อย่างแน่นอนค่ะ


✅✅✅✅✅

  หากต้องการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม และโครโมโซมครบ 23 คู่ รู้เพศ และโรคอื่นๆได้มากถึง 84 โรคกับ Brand NIFTY


   ความแม่นยำสูง 99.9% 

   เจาะเลือด 10 ซีซี ไม่เสี่ยงแท้ง

   ค่าบริการเริ่มต้นที่ 11,900 บาท ไม่ต้องเดินทาง สะดวก ประหยัด

   บริการทั่วประเทศ


สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

   Line ID : @Healthsmile


อ่านข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมตรวจทั้งหมดที่นี่

  https://link.healthsmile.co.th/NIFTY