0

ตารางรวมความเสี่ยงทารกในครรภ์เป็นดาวน์ซินโดรม ตามอายุของคุณแม่ หน้าเดียวจบ ครบทุกอายุ

ตารางรวมความเสี่ยงทารกในครรภ์เป็นดาวน์ซินโดรม ตามอายุของคุณแม่ หน้าเดียวจบ ครบทุกอายุ


2020-10-25 22:41:51

ดาวน์ซินโดรมคืออะไร อ่านได้ที่นี่ กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม (Down’s syndrome)

ใครมีความเสี่ยง ที่ลูกในครรภ์จะเป็นดาวน์ซินโดรม

พ่อแม่บางคนมีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะมีลูกเป็นดาวน์ซินโดรม โดยปัจจัยเสี่ยงหลักๆ ได้แก่


การเพิ่มอายุของมารดา

โอกาสของคุณแม่ในการคลอดบุตรที่เป็นดาวน์ซินโดรม จะเพิ่มขึ้นตามอายุ เนื่องจากไข่ที่มีอายุมากขึ้นก็มีความเสี่ยงต่อการแบ่งโครโมโซมที่ผิดปกติ โดยความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นอย่ารวดเร็วหลังจากอายุ 35 ปี อย่างไรก็ตามไม่ได้แปลว่าคุณแม่ที่อายุต่ำกว่า 35 ปี จะไม่มีโอกาสเป็นดาวน์ซินโดรมเลย เพียงแต่ความเสี่ยงต่ำกว่า


บิดา/มารดา เป็นดาวน์ซินโดรม หรือเป็นพาหะของความผิดปกติของโครโมโซมกลุ่มอาการดาวน์

หากคุณพ่อ หรือคุณแม่ มีโครโมโซมที่ผิดปกติ หรือเป็นดาวน์ซินโดรมอยู่แล้ว ก็สามารถถ่ายทอดพันธุกรรมของดาวน์ซินโดรมไปยังบุตรหลานได้โดยง่าย


มีลูกหนึ่งคนที่เป็นดาวน์ซินโดรม

ผู้ปกครองที่มีลูกหนึ่งคนที่เป็นดาวน์ซินโดรมมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะมีลูกคนถัดๆไปเป็นดาวน์ซินโดรมเช่นกัน ดังนั้น จึงควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อช่วยพ่อแม่ประเมินความเสี่ยงของการมีลูกคนถัดไปจะเป็นดาวน์ซินโดรม และวิธีการตรวจที่เหมาะสม


ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ใดๆที่ยืนยันว่าดาวน์ซินโดรมนั้นมีสาเหตุจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม หรือพฤติกรรม/การกระทำของบิดา-มารดาไม่ว่าจะเป็นก่อน หรือระหว่างการตั้งครรภ์

มีเพียงปัจจัยสำคัญเพียงปัจจัยใจเดียวเท่านั้น ที่มีผลต่อการเกิดดาวน์ซินโดรม ของทารกในครรภ์ นั่นก็คือ อายุของมารดา


ความเสี่ยงของอายุมารดาที่จะมีบุตรเป็นดาวน์ซินโดรม

อย่างที่แจ้งไว้ในบทความนี้ว่า คุณแม่ทุกคนนั้นมีความเสี่ยงที่จะมีบุตรเป็นดาวน์ซินโดรม ไม่ว่าคุณแม่นั้นจะอายุมาก หรือน้อยเท่าไรก็ตาม แต่คุณแม่ที่อายุมากกว่า 35 ปีนั้น จะมีความเสี่ยงสูงมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังภาพนี้

ที่มา : http://www.downsyndromeprenataltesting.com/


สำหรับงานวิจัยในประเทศไทย พบว่าตัวเลขความเสี่ยงของบุตรเป็นดาวน์ซินโดรมกับอายุของมารดานั้น ก็ไม่ได้แตกต่างกับงานวิจัยของต่างประเทศมากนัก ดังตารางแสดงอัตราเสี่ยงของภาวะดาวน์ซินโดรม และความผิดปกติของโครโมโซมทุกชนิด เทียบกับอายุมารดาด้านล่างนี้


อายุมารดา (ปี)

อัตราเสี่ยงของภาวะดาวน์ซินโดรม

อัตราเสี่ยงทั้งหมดสำหรับความผิดปกติของโครโมโซมทุกชนิด

20

1/1667

1/526

21

1/1667

1/526

22

1/1429

1/500

23

1/1429

1/500

24

1/1250

1/476

25

1/1250

1/476

26

1/1250

1/476

27

1/1111

1/455

28

1/1053

1/435

29

1/1000

1/417

30

1/952

1/384

31

1/909

1/384

32

1/769

1/322

33

1/625

1/317

34

1/500

1/260

35

1/385

1/209

36

1/294

1/164

37

1/227

1/130

38

1/175

1/103

39

1/137

1/82

40

1/106

1/65

41

1/82

1/51

42

1/64

1/40

43

1/50

1/32

44

1/38

1/25

45

1/30

1/20

46

1/23

1/15

47

1/18

1/12

ตารางแสดงอัตราเสี่ยงของภาวะดาวน์ซินโดรม และความผิดปกติของโครโมโซมทุกชนิด เทียบกับอายุมารดา

ที่มา : พ.ต.ท.นพ.เสรี ธีรพงษ์ มูลนิธิหมอชาวบ้าน (https://www.doctor.or.th/article/detail/4247)


ดังนั้น คุณแม่ทุกคน ควรตระหนักถึงความเสี่ยงที่ลูกของตนจะเป็นดาวน์ซินโดรม และเลือกการตรวจคัดกรองที่เหมาะสมกับเศรษฐฐานะ และความต้องการของตนเองให้มากที่สุด


คุณแม่สามารถเปรียบเทียบ ความแม่นยำของการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม ด้วยวิธีต่างๆได้ จากรูปที่แสดงด้านล่างนี้


เปรียบเทียบความแม่นยำของการคัดกรองดาวน์ซินโดรมวิธีต่างๆเปรียบเทียบความแม่นยำของการคัดกรองดาวน์ซินโดรมวิธีต่างๆ


หากต้องการการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมที่ดีที่สุด ณ ปัจจุบัน ก็จะเป็นการตรวจที่เรียกว่า NIPT (Non-invasive prenatal testing) ซึ่งมีความแม่นยำสูงถึง 99.9% เมื่อเทียบกับการเจาะน้ำคร่ำ แต่ว่าไม่มีความเสี่ยงใดๆจากการเจาะน้ำคร่ำ ไม่เสี่ยงในการทำให้บุตรในครรภ์แท้ง 


✅✅✅✅✅

  หากต้องการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม และโครโมโซมครบ 23 คู่ รู้เพศ และโรคอื่นๆได้มากถึง 84 โรคกับ Brand NIFTY และ NGD NIPS 


   ความแม่นยำสูง 99.9% 

   เจาะเลือด 10 ซีซี ไม่เสี่ยงแท้ง

   ค่าบริการเริ่มต้นที่ 9500 บาท ไม่ต้องเดินทาง สะดวก ประหยัด

   บริการทั่วประเทศ


สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

   Line ID : @Healthsmile


อ่านข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมตรวจทั้งหมดที่นี่

  https://link.healthsmile.co.th/NIFTY

ตรวจดาวน์ซินโดรม คลิกที่นี่ บริการถึงบ้านทั่วประเทศ