0

ประกันของการตรวจ NIFTY focus และ NIFTY pro มีรายละเอียดอย่างไร อย่างไหนจ่าย อย่างไหนไม่อยู่ในประกัน?

ประกันของการตรวจ NIFTY focus และ NIFTY pro มีรายละเอียดอย่างไร อย่างไหนจ่าย อย่างไหนไม่อยู่ในประกัน?


2020-10-29 21:47:32

สำหรับคุณแม่ที่เลือกความมั่นใจให้กับคนในครอบครัว ด้วยการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมของทารกในครรภ์ ด้วยวิธีที่มีความแม่นยำสูง 99.9% ไม่ว่าจะเป็น NIFTY focus, NIFTY pro หรือว่าแบรนด์อื่นๆ เช่น NGD NIPS, Thai NIPs ฯลฯ ก็จะพบว่าแต่ละบริษัท แต่ละแบรนด์จะมีประกันความผิดพลาดของการตรวจ และประกันการเจาะน้ำคร่ำกรณีผลตรวจคัดกรองผิดปกติ


ในบทความนี้ เราจะมาทำความเข้าใจกันให้เห็นชัด โดยเฉพาะแบรนด์ NIFTY ว่ามีประกันอะไรบ้าง และมีข้อจำกัดหรือว่าผลแบบใดบ้างที่ไม่อยู่ในประกันดังกล่าว

ประกันของ NIFTY มีอะไรบ้าง

(ข้อมูลนี้มีผลตั้งแต่ 10 พฤษภาคม 2561 : Update ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 3 กรกฎาคม 2563)


1. วงเงินชดเชยค่าเจาะน้ำคร่ำ กรณีผลเป็นความเสี่ยงสูง (High Risk)

 • NIFTY Focus 12,500 บาท

 • NIFTY Twin 20,000 บาท

 • NIFTY Pro 25,000 บาท

ด้านบนนี้คือเงินประกัน ในกรณีที่ผลตรวจออกมาว่ามีความเสี่ยงสูงที่ลูกจะเป็นดาวน์ซินโดรม (High risk) แต่ไม่ได้หมายความว่าลูกในท้องจะเป็นดาวน์ซินโดรม จำเป็นต้องตรวจยืนยันด้วยการเจาะน้ำคร่ำ (Amniocentesis) ซึ่งทาง NIFTY จะเป็นผู้ออกค่าเจาะและค่าตรวจน้ำคร่ำให้ตามจริง โดยไม่เกินวงเงินดังกล่าว


โดย High risk ในที่นี้นั้น ครอบคลุมไปทุก 23 คู่โครโมโซม และ microdeletion/duplication syndrome ทั้ง 84 โรค (กรณี NIFTY Pro) ที่รายงานผลว่า high risk เลยทีเดียว จะเห็นได้ว่า การเลือกเจาะ NIFTY นั้นมีความคุ้มค่ามากพอสมควร เพราะว่าหากเจาะแล้วพบว่าเป็น High risk ก็แทบจะไม่ต้องเสียค่าเจาะน้ำคร่ำอีก ดังนั้นในกรณีคุณแม่มีอายุครรภ์มากกว่า 35 ปี ที่อาจจำเป็นต้องเจาะน้ำคร่ำนั้น ทางเลือกของการตรวจ NIFTY (หรือ NIPT, NIPS แบรนด์อื่นๆที่มีประกันให้) จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมาก เนื่องจากไม่เสี่ยงต่อการแท้งบุตร และหากพบความผิดปกติ ก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มด้วย

2. วงเงินชดเชยกรณีผลลบลวง (False negative)

 • หลังคลอด 2,000,000 บาท

 • ก่อนคลอด 100,000 บาท

 • ครอบคลุมความผิดปกติที่ตรวจได้ในแต่ละ package รวมถึง duplication / deletion syndrome ที่มีขนาดมากกว่า 5 Mb (NIFTY Pro)

 • **กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในใบยินยอมการตรวจ


ข้อนี้เป็นข้อที่ค่อนข้างกว้าง และมีคุณแม่หลายๆท่านถามเข้ามามากพอสมควร เนื่องจากในใบเซนต์ยินยอมการตรวจนั้น บางแห่งจะเป็นภาษาอังกฤษ 100% นอกจากนี้หลังเซนต์เรียบร้อยแล้ว ก็ไม่ได้มีใบสำเนาให้กับคุณแม่ได้เก็บไว้ด้วย (ซึ่งทางบริษัท เฮลท์สไมล์ จำกัด ได้แนบไฟล์เพื่อให้คุณแม่ได้อ่านฉบับเต็มไว้แล้วที่นี่ ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ Update กรกฎาคม 2563)


ข้อจำกัด ที่ NIFTY ไม่รับประกัน มีดังนี้

 • ความผิดปกติที่เกิดจาก chromosomal polyploid (triploid, tetraploid ฯลฯ )

 • ความผิดปกติในการจัดโครงสร้างของโครโมโซม (balance or unbalance translocation)

 • ภาวะที่ชิ้นส่วนของโครโมโซมสลับตาแหน่งกัน (chromosome inversion)

 • ความผิดปกติแบบที่ปลายของโครโมโซมเชื่อมติดกัน (ring)

 • ภาวะที่ทารกได้รับชิ้นส่วนโครโมโซมมาจากพ่อหรือแม่เพียงผู้เดียว Uniparental disomy (UPD)

 • ความผิดปกติทางพันธุกรรมที่เกิดจากยีนเดียวหรือหลายๆยีน (monogenic/polygenic disease)

 • โรคที่เกิดจากการที่มีภาวะโครโมโซมปกติ และผิดปกติปะปนกัน (Mosaicism)


สาเหตุของผลบวกลวง หรือผลลบลวง

สาเหตุของผลบวกลวง หรือผลลบลวง ส่วนมากเกิดจากหลายภาวะ เช่น

 • การที่รก, มารดา หรือตัวทารกเอง มีภาวะ Mosaicism (มีโครโมโซมปกติและผิดปกติปะปนกัน)

 • ความผิดปกติของโครโมโซมที่มีในบิดาหรือมารดาอยู่ก่อนแล้ว

 • มีประวัติผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ

 • เคยรักษาโรคโดยใช้ stem cell

 • การที่บิดาหรือมารดาเคยมีประวัติการได้รับเลือดภายใน 1 ปีก่อนส่งตรวจ

 • การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด

 • การที่ผล ultrasound บ่งชี้ถึงความผิดปกติ

 • เนื้องอกร้ายแรงระหว่างการตั้งครรภ์

 • ทารกในครรภ์มีมากกว่า 2 คน

เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่อาจทำให้ผลการตรวจผิดพลาดได้จากการมี DNA จากแหล่งอื่นปะปน


Vanishing twins

นอกจากนั้น NIFTY test ยังไม่สามารถรับสิ่งส่งตรวจจากครรภ์แฝดที่ทารกคนหนึ่งเสียชีวิตหรือหยุดพัฒนาหลังการตั้งครรภ์ไปแล้ว 8 สัปดาห์ (vanishing twin syndrome) หรือสิ่งตรวจที่ส่งภายใน 8 สัปดาห์หลังจากตรวจพบ vanishing twin ก็ไม่สามารถส่งตรวจ NIFTY ได้เช่นกัน


เปอร์เซนต์ของโครโมโซมของทารกในกระแสเลือดของมารดา fetal cfDNA (%) ไม่เพียงพอ

อีกกรณีหนึ่งที่สำคัญคือ การมีปริมาณของโครโมโซมของทารกในกระแสเลือดของมารดาไม่เพียงพอ เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อผลการตรวจ NIFTY ได้ และในส่วนของการระบุเพศของทารกนั้นอาจจะมีความผิดพลาดได้เช่นกันหากผลการวิเคราะห์อยู่ในช่วง Gray zone


ขั้นตอนการขอเงินชดเชย กรณีที่ต้องเจาะน้ำคร่ำ (กรณีตรวจพบ High risk)

ถ้าเกิดกรณี high risk ขึ้น ทางนิฟตี้จะมีการส่งเอกสาร letter of authorization ให้กับทางคลินิก หรือโรงพยาบาลที่คุณแม่ฝากครรภ์อยู่ได้เตรียมไว้ให้คุณแม่เซ็นต์ เพื่อเข้ารับการเจาะน้ำคร่ำตรวจยืนยันผล ซึ่งคุณแม่จะต้องสำรองจ่ายไปก่อน

หลังจากเจาะน้ำคร่ำเสร็จ และได้ผลตรวจน้ำคร่ำเรียบร้อยแล้ว คุณแม่จะต้องเตรียมเอกสารส่ง เพื่อรับเงินชดเชยการเจาะน้ำคร่ำ ดังนี้

 • ผลการตรวจ NIFTY

 • สำเนาผลการเจาะน้ำคร่ำ

 • สำเนาใบเสร็จการเจาะน้ำคร่ำค่ะ (กรณีนี้ทางบริษัทจ่ายคนไข้จริงตามใบเสร็จในวงเงินที่บริษัทกำหนดและตามเเพคเกจต่างๆ)

 • สำเนาบัตรประชาชน

 • สำเนาหน้า Book Bank คนไข้ที่จะให้ทำการโอนเงินให้

 • Letter of authorization ชุดเอกสารการประกันที่ทางบริษัทส่งไปให้คนไข้เซ็นต์

ระยะเวลาหลังจากรอประกันเคลมใช้เวลาประมาณ 1 เดือน


อ่านต่อ : กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม (Down’s syndrome)

อ่านต่อ : การตรวจสารพันธุกรรมทารกในครรภ์ (Cell-free fetal DNA)

อ่านต่อ : ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม (Down’s Syndrome Screening) ด้วย NIPT

อ่านต่อ : ตรวจดาวน์ซินโดรม NIFTY Pro ราคาเท่าจุฬา แต่ไม่ต้องต่อคิวตรวจดาวน์ซินโดรม คลิกที่นี่ บริการถึงบ้านทั่วประเทศ

✅✅✅✅✅

  หากต้องการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม และโครโมโซมครบ 23 คู่ รู้เพศ และโรคอื่นๆได้มากถึง 84 โรคกับ Brand NIFTY และ NGD NIPS 


   ความแม่นยำสูง 99.9% 

   เจาะเลือด 10 ซีซี ไม่เสี่ยงแท้ง

   NIFTY Focus ค่าบริการ 11,900 บาท ไม่ต้องเดินทาง สะดวก ประหยัด

   NIFTY Pro ค่าบริการ 16,900 บาท ไม่ต้องเดินทาง สะดวก ประหยัด

   บริการทั่วประเทศ


สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

   Line ID : @Healthsmile


อ่านข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมตรวจทั้งหมดที่นี่

  https://link.healthsmile.co.th/NIFTY