0

บทความเด่นดาวน์ซินโดรม คืออะไร

กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมที่พบได้บ่อย โดยจะมีโครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมา 1 แท่ง (รวมเป็น 3 แท่ง) จากความผิดปกตินี้จะทำให้เด็กที่เกิดมามีความผิดปกติในการพัฒนาร่างกายและสติปัญญา และเป็นสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับโครโมโซมที่มีผลต่อการเรียนรู้มากที่สุดในโลก


เราขอเป็นหนึ่งในองค์กร ที่ช่วยให้การตรวจคัดกรองความผิดปกติดังกล่าวเข้าถึงคุณแม่ทุกคน ให้ได้บุตรที่มีสุขภาพที่ดีทั้งด้านกาย ใจ และสติปัญญา


อ่านต่อ คลิกอ่านบทความทั้งหมด คลิกที่นี่