แพคเกจเตรียมตัวตั้งครรภ์ ชาย (Male Pre-pregnancy package)

Description

สำหรับคู่ที่ตั้งใจจะสร้างครอบครัว การตรวจสุขภาพ ถือเป็นสิ่งที่สามารถบอกเบื้องต้นว่า คนที่เรารักนั้นมีสุขภาพที่ดีหรือไม่ และมีโรคอะไรที่จะติดต่อมาให้เรา หรือส่งต่อโรคโลหิตจางทางกรรมพันธุ์ (ทาลัสซีเมีย) ให้แก่บุตรหรือไม่

แพคเกจนี้ประกอบไปด้วย

 1. แบบฟอร์มซักประวัติสุขภาพเพศชาย
 2. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
 3. ตรวจโรคทางกรรมพันธ์ุโลหิตจาง ทาลัสซีเมีย (Hemoglobin Typing)
 4. ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  1. ซิฟิลิส (VDRL)
  2. ตับอักเสบ ชนิดบี (HBsAg)
  3. เอชไอวี (HIV Ab)
 5. ตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรคตับอักเสบ ชนิดบี (AntiHBs)
 6. ตรวจกรุ๊ปเลือด เอ บี โอ (ABO Blood group)
 7. ตรวจกรุ๊ปเลือด เรซัส (Rhesus blood group)

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม

Line@ : @HealthSmile

ขอขอบคุณรูปภาพจาก People photo created by jcomp – www.freepik.com