แพคเกจเตรียมตัวการตั้งครรภ์ หญิง (Female Pre-pregnancy package)

Description

สำหรับคู่ที่ตั้งใจจะสร้างครอบครัว การตรวจสุขภาพ ถือเป็นสิ่งที่สามารถบอกเบื้องต้นว่า คนที่เรารักนั้นมีสุขภาพที่ดีหรือไม่ และมีโรคอะไรที่จะติดต่อมาให้เรา หรือส่งต่อโรคโลหิตจางทางกรรมพันธุ์ (ทาลัสซีเมีย) ให้แก่บุตรหรือไม่

แพคเกจนี้ประกอบไปด้วย

 1. แบบฟอร์มซักประวัติสุขภาพเพศหญิง
 2. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
 3. ตรวจโรคทางกรรมพันธ์ุโลหิตจาง ทาลัสซีเมีย (Hemoglobin Typing)
 4. ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  1. ซิฟิลิส (VDRL)
  2. ตับอักเสบ ชนิดบี (HBsAg)
  3. เอชไอวี (HIV Ab)
 5. ตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรคตับอักเสบ ชนิดบี (AntiHBs)
 6. ตรวจกรุ๊ปเลือด เอ บี โอ (ABO Blood group)
 7. ตรวจกรุ๊ปเลือด เรซัส (Rhesus blood group)
 8. ตรวจภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (Rubella IgG)
 9. รับวิตามินบำรุง ก่อนการตั้งครรภ์ฟรี 3 เดือน (Folic acid)

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม

Line@ : @HealthSmile

ขอขอบคุณรูปภาพจาก People photo created by jcomp – www.freepik.com