ตรวจโลหะหนัก สารปรอท ในเลือด (Mercury (Hg))

฿420

Category:

Description

เพื่อดูว่าผู้ป่วยได้รับสารปรอทมากเกินไปหรือไม่ ตรวจเมื่อผู้ป่วยมีอาการของการได้รับสารพิษปรอท หรือตรวจในคนที่ทำงานที่เสี่ยงต่อการได้รับพิษปรอท ส่วนใหญ่จะใช้เลือด หรือปัสสาวะในการตรวจ แต่มีบางครั้งที่มีการตรวจในเส้นผม น้ำนม หรือเล็บ ไม่มีการเตรียมตัวเป็นพิเศษ แต่ในการเก็บปัสสาวะต้องเก็บอย่างถูกวิธีเพราะมีการปนเปื้อนได้ง่าย