ตรวจสารฟอร์มาลีนในเลือด (ใช้ทำให้เนื้อสัตว์, ผัก, ผลไม้ไม่เน่า) (Formaldehyde (Formic Acid))

฿600

Category: