ตรวจสารตะกั่วในเลือด (Lead)

฿240

Category:

Description

เพื่อประเมินว่าผู้ป่วยได้รับสารพิษตะกั่วมากเกินไปหรือไม่ ทำการตรวจในเด็กเล็กเมื่ออายุ 1-2 ปี หรือตรวจเพิ่มเติมจนกระทั่งอายุ 6 ปี และทำการตรวจในคนที่มีอาชีพที่เสี่ยงต่อการได้รับสารพิศตะกั่ว ใช้เลือดที่เจาะจากหลอดเลือดดำ หากเป็นในเด็กทารกจะทำการเจาะที่ส้นเท้า ไม่มีการเตรียมตัวเป็นพิเศษ