วิตามินบี 12 และกรดโฟลิก

วิตามินบี 12 และกรดโฟลิก ทำไมถึงต้องตรวจกรดโฟลิก ? เพื่อช่วยในการวินิจฉัยภาวะโลหิตจาง อาการชาปลายประสาท ภาวะขาดสารอาหาร และตรวจติดตามประสิทธิภาพในการรักษาภาวะขาดวิตามินบี 12 และขาดกรดโฟลิก เราควรตรวจวิตามินบี 12 และกรดโฟลิกเมื่อไหร่ ? หนึ่งในภาวะที่มักมีการตรวจระดับวิตามินบี 12 และกรดโฟลิกคือภาวะโลหิตจาง ดังนั้นหากคุณมีผลการตรวจเลือดที่แสดงว่าเม็ดเลือดแดงของคุณมีขนาดใหญ่กว่าปกติ หรือเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลล์มีรูปร่างที่แปลกไป […]

การตรวจค่าการทำงานของตับ

การตรวจค่าการทำงานของตับ ทำไมถึงต้องตรวจ ? เพื่อประเมินการทำงานของตับทั่วๆไป หรือเพื่อประเมินการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับตับเช่น ตับอักเสบ ตับแข็ง การติดเชื้อที่ตับ เป็นต้น ควรตรวจการทำงานของตับเมื่อไหร่ ? เป็นการตรวจสุขภาพประจำปี หรือตรวจเมื่อคาดว่าจะมีความผิดปกติของตับ เช่นการได้รับยาที่มีพิษต่อตับ การเป็นโรคที่เกี่ยวของกับตับ หรือมีอาการที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตับเช่น ดีซ่าน (ตัวเหลือง ตาเหลือง) ต้องใช้สิ่งส่งตรวจ […]

การตรวจวิตามินดี

การตรวจวิตามินดี เราตรวจวิตามินดีไปทำไม ?  เพื่อดูว่าเรามีภาวะขาดวิตามินดีหรือไม่ หรือประเมินว่าวิตามินดีที่ทานอยู่นั้นมีขนาดที่เหมาะสมหรือไม่ เมื่อไหร่ถึงต้องตรวจวิตามินดี ?             แพทย์จะทำการตรวจระดับของวิตามินดี เมื่อคุณมีอาการ หรืออาการแสดงเช่น ระดับแคลเซียม ฟอสฟอรัส หรือฮอร์โมนพาราไทรอยด์ผิดปกติ หรือมีอาการของโรคกระดูกพรุน เป็นต้น ดังนั้นหากคุณมีอาการหรือภาวะดังกล่าว แพทย์จะทำการตรวจวิตามินดี เพื่อพิจารณาการรักษาภาวะขาดวิตามินดี หรือเพื่อประเมินการรักษาอีกด้วย […]

การตรวจไทรอยด์ฮอร์โมน

การตรวจไทรอยด์ฮอร์โมน ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์เพื่ออะไร ? การตรวจฮอร์โมนไทรอยด์เพื่อประเมินการทำงานของต่อมไทรอยด์ หรือวินิจฉัยความผิดปกติของไทรอยด์ฮอร์โมน ควรตรวจไทรอยด์ฮอร์โมนเมื่อไหร่ ? ตรวจเมื่อมีอาการของภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนสูง หรือต่ำ จากสภาวะบางอย่างที่ทำให้การทำงานของต่อมไทรอยด์เปลี่ยนไป ต้องใช้สิ่งส่งตรวจอะไรบ้าง ? ในการตรวจจะใช้เลือดจากเส้นเลือดดำ ต้องมีการเตรียมตัวก่อนตรวจหรือไม่ ? ในการตรวจไทรอยด์ฮอร์โมนไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษ เพียงแต่หากทานยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมใดอยู่ควรบอกให้แพทย์ทราบเนื่องจากยาบางชนิดส่งผลต่อระดับไทรอยด์ฮอร์โมน ไทรอยด์ฮอร์โมนคืออะไร […]

ครีเอตินิน (Creatinine)

ครีเอตินิน (Creatinine) ทำไมถึงต้องตรวจครีเอตินิน ? การตรวจครีเอตินินเป็นการตรวจการทำงานของไตว่าทำงานผิดปกติกหรือไม่ หรือตรวจเพื่อติดตามประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการรักษา เมื่อไหร่ถึงควรตรวจครีเอตินิน ?             การตรวจครีเอตินินนั้นอาจทำได้ในหลายช่วงเวลา ตามแต่เหตุผลที่มีการสั่งตรวจเช่น 1) ตรวจพร้อมกับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อดูการทำงานของไต 2) ตรวจเมื่อมีอาการ หรืออาการแสดงที่คาดว่ามีผลมาจากการทำงานของไตที่แย่ลง ไตถูกทำลาย หรือเกิดภาวะบางอย่างที่อาจส่งผลถึงการทำงานของไต ทำให้การทำงานของไตแย่ลง […]

ระดับไขมันในเลือด (Lipid Profile)

ระดับไขมันในเลือด ลิพิด (lipid) คือคำเรียกรวมของไขมันในร่างกาย ที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์และเป็นแหล่งพลังงานของร่างกาย โดยค่าไขมันในเลือดเหล่านี้จะใช้ประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด*ของคนนั้นๆ *โรคหัวใจและหลอดเลือด เช่นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดในสมอง (stroke) สาเหตุที่ต้องตรวจระดับไขมันในเลือด ?             เพื่อประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือเพื่อติดตามประสิทธิภาพการรักษา เมื่อไหร่ถึงควรตรวจระดับไขมันในเลือด ? การคัดกรองในผู้ที่ไม่มีความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด:  ทุก […]

การตรวจเม็ดเลือด (CBC : Complete blood count)

การตรวจเม็ดเลือด (Complete blood count) ทำไมถึงต้องตรวจค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ? การตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด เป็นหนึ่งในค่าแลปที่บุคคลากรทางการแพทย์ใช้วิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติที่เกิดขึ้นในร่างกายเนื่องจากสภาวะบางอย่างเช่น โลหิตจาง การติดเชื้อ การอักเสบ เลือดออกผิดปกติ หรือมะเร็ง มีผลต่อจำนวนของเม็ดเลือด การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดจึงบ่งบอกถึงความผิดปกตินั้นๆได้ เมื่อไหร่ถึงควรตรวจเม็ดเลือด ? การตรวจค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดจะทำเมื่อ 1) ผู้ป่วยมีอาการ […]

โปรตีนอัลบูมินในกระแสเลือด

โปรตีนอัลบูมินในกระแสเลือด ทำไมถึงต้องตรวจระดับอัลบูมินในกระแสเลือด เพราะระดับอัลบูมินจะช่วยในการวินิจฉัยการทำงานของตับหรือไตที่ผิดปกติ หรือบางครั้งจะใช้ประเมินการขาดสารอาหารได้ โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล เมื่อไหร่ถึงต้องตรวจระดับอัลบูมินในกระแสเลือด การตรวจจะทำเมื่อแพทย์สงสัยว่าคุณมีการทำงานของตับหรือไตที่ผิดปกติ มีภาวะน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ มีอาการของภาวะทุพโภชนาการ (ภาวะขาดสารอาหาร) หรือเพื่อวางแผนในการผ่าตัด ต้องใช้อะไรบ้างในการตรวจ ต้องมีการเจาะเลือดที่เส้นเลือดดำ เพื่อไปตรวจในห้องปฏิบัติการ ต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ไม่ต้องมีการเตรียมอะไรเป็นพิเศษ รวมถึงไม่ต้องงดน้ำหรืออาหาร โปรตีนอัลบูมินคืออะไร             อัลบูมิน […]