วิตามินบี 12 และกรดโฟลิก

วิตามินบี 12 และกรดโฟลิก ทำไมถึงต้องตรวจกรดโฟลิก ? เพื่อช่วยในการวินิจฉัยภาวะโลหิตจาง อาการชาปลายประสาท ภาวะขาดสารอาหาร และตรวจติดตามประสิทธิภาพในการรักษาภาวะขาดวิตามินบี 12 และขาดกรดโฟลิก เราควรตรวจวิตามินบี 12 และกรดโฟลิกเมื่อไหร่ ? หนึ่งในภาวะที่มักมีการตรวจระดับวิตามินบี 12 และกรดโฟลิกคือภาวะโลหิตจาง ดังนั้นหากคุณมีผลการตรวจเลือดที่แสดงว่าเม็ดเลือดแดงของคุณมีขนาดใหญ่กว่าปกติ หรือเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลล์มีรูปร่างที่แปลกไป […]

ยาควบคุมระดับไขมันในเลือด

ยาควบคุมระดับไขมันในเลือด ใครที่จำเป็นต้องใช้ยา ? คนแรกที่ต้องใช้ยาควบคุมระดับไขมันในเลือด คือคนที่มีไขมันอย่างคลอเลสเตอรอลในเลือดสูง ซึ่งในการตรวจพบครั้งแรกคุณหมออาจแนะนำให้ไปปรับพฤติกรรมก่อนเช่น ออกกำลังกายให้มากขึ้น ทานอาหารที่มีประโยชน์ แต่หากการปรับพฤติกรรมไม่ได้ผล การใช้ยาเพื่อควบคุมระดับไขมันจึงเป็นทางเลือกที่คุณหมอเลือกใช้ ส่วนคนที่สองคือคนที่มีอายุ ปริมาณคลอเลสเตอรอลในเลือด และปัจจัยยเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคหัวใจอื่นๆร่วมกัน การใช้ยาลดระดับไขมันในเลือดจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดนั้นลงได้ ซึ่งยาดังกล่าวมีหลายชนิดดังนี้ ยากลุ่มสเตติน (Statins) เป็นยาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและดีที่สุดในการลดระดับไขมันเลว (LDL) และไตรกลีเซอไรด์ […]

การตรวจค่าการทำงานของตับ

การตรวจค่าการทำงานของตับ ทำไมถึงต้องตรวจ ? เพื่อประเมินการทำงานของตับทั่วๆไป หรือเพื่อประเมินการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับตับเช่น ตับอักเสบ ตับแข็ง การติดเชื้อที่ตับ เป็นต้น ควรตรวจการทำงานของตับเมื่อไหร่ ? เป็นการตรวจสุขภาพประจำปี หรือตรวจเมื่อคาดว่าจะมีความผิดปกติของตับ เช่นการได้รับยาที่มีพิษต่อตับ การเป็นโรคที่เกี่ยวของกับตับ หรือมีอาการที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตับเช่น ดีซ่าน (ตัวเหลือง ตาเหลือง) ต้องใช้สิ่งส่งตรวจ […]

การตรวจวิตามินดี

การตรวจวิตามินดี เราตรวจวิตามินดีไปทำไม ?  เพื่อดูว่าเรามีภาวะขาดวิตามินดีหรือไม่ หรือประเมินว่าวิตามินดีที่ทานอยู่นั้นมีขนาดที่เหมาะสมหรือไม่ เมื่อไหร่ถึงต้องตรวจวิตามินดี ?             แพทย์จะทำการตรวจระดับของวิตามินดี เมื่อคุณมีอาการ หรืออาการแสดงเช่น ระดับแคลเซียม ฟอสฟอรัส หรือฮอร์โมนพาราไทรอยด์ผิดปกติ หรือมีอาการของโรคกระดูกพรุน เป็นต้น ดังนั้นหากคุณมีอาการหรือภาวะดังกล่าว แพทย์จะทำการตรวจวิตามินดี เพื่อพิจารณาการรักษาภาวะขาดวิตามินดี หรือเพื่อประเมินการรักษาอีกด้วย […]

การตรวจไทรอยด์ฮอร์โมน

การตรวจไทรอยด์ฮอร์โมน ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์เพื่ออะไร ? การตรวจฮอร์โมนไทรอยด์เพื่อประเมินการทำงานของต่อมไทรอยด์ หรือวินิจฉัยความผิดปกติของไทรอยด์ฮอร์โมน ควรตรวจไทรอยด์ฮอร์โมนเมื่อไหร่ ? ตรวจเมื่อมีอาการของภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนสูง หรือต่ำ จากสภาวะบางอย่างที่ทำให้การทำงานของต่อมไทรอยด์เปลี่ยนไป ต้องใช้สิ่งส่งตรวจอะไรบ้าง ? ในการตรวจจะใช้เลือดจากเส้นเลือดดำ ต้องมีการเตรียมตัวก่อนตรวจหรือไม่ ? ในการตรวจไทรอยด์ฮอร์โมนไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษ เพียงแต่หากทานยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมใดอยู่ควรบอกให้แพทย์ทราบเนื่องจากยาบางชนิดส่งผลต่อระดับไทรอยด์ฮอร์โมน ไทรอยด์ฮอร์โมนคืออะไร […]

ครีเอตินิน (Creatinine)

ครีเอตินิน (Creatinine) ทำไมถึงต้องตรวจครีเอตินิน ? การตรวจครีเอตินินเป็นการตรวจการทำงานของไตว่าทำงานผิดปกติกหรือไม่ หรือตรวจเพื่อติดตามประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการรักษา เมื่อไหร่ถึงควรตรวจครีเอตินิน ?             การตรวจครีเอตินินนั้นอาจทำได้ในหลายช่วงเวลา ตามแต่เหตุผลที่มีการสั่งตรวจเช่น 1) ตรวจพร้อมกับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อดูการทำงานของไต 2) ตรวจเมื่อมีอาการ หรืออาการแสดงที่คาดว่ามีผลมาจากการทำงานของไตที่แย่ลง ไตถูกทำลาย หรือเกิดภาวะบางอย่างที่อาจส่งผลถึงการทำงานของไต ทำให้การทำงานของไตแย่ลง […]

ระดับไขมันในเลือด (Lipid Profile)

ระดับไขมันในเลือด ลิพิด (lipid) คือคำเรียกรวมของไขมันในร่างกาย ที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์และเป็นแหล่งพลังงานของร่างกาย โดยค่าไขมันในเลือดเหล่านี้จะใช้ประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด*ของคนนั้นๆ *โรคหัวใจและหลอดเลือด เช่นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดในสมอง (stroke) สาเหตุที่ต้องตรวจระดับไขมันในเลือด ?             เพื่อประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือเพื่อติดตามประสิทธิภาพการรักษา เมื่อไหร่ถึงควรตรวจระดับไขมันในเลือด ? การคัดกรองในผู้ที่ไม่มีความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด:  ทุก […]

อย. สหรัฐอนุมัติขึ้นทะเบียน การทดสอบการก้าวสู่ “วัยทอง”

อย. สหรัฐอนุมัติขึ้นทะเบียน การทดสอบการก้าวสู่ “วัยทอง” องค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติการขึ้นทะเบียนวิธีการทดสอบทางการแพทย์เพื่อวินิจฉัยการเข้าสู่ช่วงวัยทอง หรือวัยหมดประจำเดือนในผู้หญิง ด้วยการทดสอบหาฮอร์โมนแอนติมัลเลอร์เรี่ยน (anti-Müllerian hormone; AMH) หรือฮอร์โมน AMH ในกระแสเลือด ฮอร์โมน AMH คือฮอร์โมนที่ถูกสร้างจากรังไข่ของเพศหญิง ที่ทำหน้าที่กักเก็บไข่เอาไว้และปลดปล่อยออกมาในช่วงก่อนมีประจำเดือน หรือการตกไข่นั่นเอง เมื่อเข้าสู่วัยทองระดับของฮอร์โมน AMH […]

ส่วนสูงกับโรคภัย

ส่วนสูงกับโรคภัย ค่าเฉลี่ยส่วนสูงของผู้ชายในอเมริกาคือ 170 ซม. ส่วนผู้หญิงคือ 159 ซม. หากคุณมีส่วนสูงมากหรือน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ก็อาจมีทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยมีการศึกษาของความสัมพันธ์ระหว่างส่วนสูงกับการเกิดโรค ดังนี้ มะเร็ง มีศึกษาเกี่ยวกับส่วนสูงและการเกิดมะเร็งบางชนิด เช่นการศึกษาในผู้หญิงมากกว่า 100,000 คน ในโซนยุโรปและอเมริกาเหนือพบว่า ผู้หญิงที่มีส่วนสูงน้อยกว่าค่าเฉลี่ย มีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งรังไข่ลดลง และการศึกษาในชาวอังกฤษมากกว่า […]

14 สาเหตุที่ทำให้คุณ “ปัสสาวะแสบขัด”

14 สาเหตุที่ทำให้คุณ “ปัสสาวะแสบขัด” การติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะ (Urinary Tract Infection (UTI)) ทางเดินปัสสาวะประกอบไปด้วย กรวยไต กระเพาะปัสสาวะ และท่อปัสสาวะ การติดเชื้อไวรัส หรือแบคทีเรียที่ส่วนใดส่วนหนึ่งจะทำให้มีอาการแสบขณะปัสสาวะ ปัสสาวะขัด หรือรู้สึกปวดปัสสาวะตลอดเวลาได้ นอกจากนี้อาจสังเกตุที่ว่ามีปัสสาวะขุ่น ปัสสาวะเป็นสีแดง ชมพู หรือเข้มผิดปกติ […]