14 สาเหตุปวดหัวที่ทำให้คุณ “ปวดศีรษะ” ได้

14 สาเหตุปวดหัวที่ทำให้คุณ “ปวดศีรษะ” ได้ ค่าสายตาที่เปลี่ยนไป ในวัย 40 ปีขึ้นไป ปัญหาหนึ่งที่มักพบคือสายตายาว เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของลูกตาที่สั้นลง หรือกระจกตาแบนขึ้นทำให้การมองเห็นระยะใกล้เบลอ หรือไม่ชัดจนต้องเพ่งสายตามากกว่าปกติทำให้เกิดปวดศีรษะได้ การรักษาคือการตัดแว่นสายตา ใส่คอนแทคเลนส์ หรือการทำเลสิคเพื่อทำให้การมองเห็นกลับมาชัดอีกครั้ง การเกร็งกล้ามเนื้อไหล่และต้นคอ หากคุณเป็นคนที่ต้องทำงานหน้าคอมเป็นเวลานาน ชอบคุยโทรศัพท์โดยหนีบไว้ที่หูและไหล่ หรือกัดฟันเวลาเครียด คุณอาจเกิดอาการปวดศีรษะชนิดเทนชั่น […]

การตรวจเม็ดเลือด (Complete blood count)

การตรวจเม็ดเลือด (Complete blood count) ทำไมถึงต้องตรวจค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ? การตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด เป็นหนึ่งในค่าแลปที่บุคคลากรทางการแพทย์ใช้วิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติที่เกิดขึ้นในร่างกายเนื่องจากสภาวะบางอย่างเช่น โลหิตจาง การติดเชื้อ การอักเสบ เลือดออกผิดปกติ หรือมะเร็ง มีผลต่อจำนวนของเม็ดเลือด การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดจึงบ่งบอกถึงความผิดปกตินั้นๆได้ เมื่อไหร่ถึงควรตรวจเม็ดเลือด ? การตรวจค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดจะทำเมื่อ 1) ผู้ป่วยมีอาการ […]

อย. สหรัฐอนุมัติขึ้นทะเบียน การทดสอบการก้าวสู่ “วัยทอง”

อย. สหรัฐอนุมัติขึ้นทะเบียน การทดสอบการก้าวสู่ “วัยทอง” องค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติการขึ้นทะเบียนวิธีการทดสอบทางการแพทย์เพื่อวินิจฉัยการเข้าสู่ช่วงวัยทอง หรือวัยหมดประจำเดือนในผู้หญิง ด้วยการทดสอบหาฮอร์โมนแอนติมัลเลอร์เรี่ยน (anti-Müllerian hormone; AMH) หรือฮอร์โมน AMH ในกระแสเลือด ฮอร์โมน AMH คือฮอร์โมนที่ถูกสร้างจากรังไข่ของเพศหญิง ที่ทำหน้าที่กักเก็บไข่เอาไว้และปลดปล่อยออกมาในช่วงก่อนมีประจำเดือน หรือการตกไข่นั่นเอง เมื่อเข้าสู่วัยทองระดับของฮอร์โมน AMH […]

โปรตีนอัลบูมินในกระแสเลือด

โปรตีนอัลบูมินในกระแสเลือด ทำไมถึงต้องตรวจระดับอัลบูมินในกระแสเลือด เพราะระดับอัลบูมินจะช่วยในการวินิจฉัยการทำงานของตับหรือไตที่ผิดปกติ หรือบางครั้งจะใช้ประเมินการขาดสารอาหารได้ โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล เมื่อไหร่ถึงต้องตรวจระดับอัลบูมินในกระแสเลือด การตรวจจะทำเมื่อแพทย์สงสัยว่าคุณมีการทำงานของตับหรือไตที่ผิดปกติ มีภาวะน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ มีอาการของภาวะทุพโภชนาการ (ภาวะขาดสารอาหาร) หรือเพื่อวางแผนในการผ่าตัด ต้องใช้อะไรบ้างในการตรวจ ต้องมีการเจาะเลือดที่เส้นเลือดดำ เพื่อไปตรวจในห้องปฏิบัติการ ต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ไม่ต้องมีการเตรียมอะไรเป็นพิเศษ รวมถึงไม่ต้องงดน้ำหรืออาหาร โปรตีนอัลบูมินคืออะไร             อัลบูมิน […]

แนวทางการป้องกันไมเกรน

แนวทางการป้องกันไมเกรน การปรับพฤติกรรม การปรับพฤติกรรมเช่น การรับประทานอาหารตรงเวลา ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ (ประมาณ 2 ลิตรต่อวัน) ดื่มกาแฟน้อยลง พักผ่อนให้เพียงพอ (ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง และไม่เกิน 9 ชั่วโมง) การวอร์มร่างกายก่อนออกกำลังกาย และการคูลดาวน์หลังออกกำลังกาย พฤติกรรมเหล่านี้หากทำอย่างถูกต้องจะสามารถป้องกันการปวดหัวไมเกรนได้ การทานอาการอย่างเพียงพอ […]

ส่วนสูงกับโรคภัย

ส่วนสูงกับโรคภัย ค่าเฉลี่ยส่วนสูงของผู้ชายในอเมริกาคือ 170 ซม. ส่วนผู้หญิงคือ 159 ซม. หากคุณมีส่วนสูงมากหรือน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ก็อาจมีทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยมีการศึกษาของความสัมพันธ์ระหว่างส่วนสูงกับการเกิดโรค ดังนี้ มะเร็ง มีศึกษาเกี่ยวกับส่วนสูงและการเกิดมะเร็งบางชนิด เช่นการศึกษาในผู้หญิงมากกว่า 100,000 คน ในโซนยุโรปและอเมริกาเหนือพบว่า ผู้หญิงที่มีส่วนสูงน้อยกว่าค่าเฉลี่ย มีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งรังไข่ลดลง และการศึกษาในชาวอังกฤษมากกว่า […]

14 สาเหตุที่ทำให้คุณ “ปัสสาวะแสบขัด”

14 สาเหตุที่ทำให้คุณ “ปัสสาวะแสบขัด” การติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะ (Urinary Tract Infection (UTI)) ทางเดินปัสสาวะประกอบไปด้วย กรวยไต กระเพาะปัสสาวะ และท่อปัสสาวะ การติดเชื้อไวรัส หรือแบคทีเรียที่ส่วนใดส่วนหนึ่งจะทำให้มีอาการแสบขณะปัสสาวะ ปัสสาวะขัด หรือรู้สึกปวดปัสสาวะตลอดเวลาได้ นอกจากนี้อาจสังเกตุที่ว่ามีปัสสาวะขุ่น ปัสสาวะเป็นสีแดง ชมพู หรือเข้มผิดปกติ […]