ยาควบคุมระดับไขมันในเลือด

ยาควบคุมระดับไขมันในเลือด ใครที่จำเป็นต้องใช้ยา ? คนแรกที่ต้องใช้ยาควบคุมระดับไขมันในเลือด คือคนที่มีไขมันอย่างคลอเลสเตอรอลในเลือดสูง ซึ่งในการตรวจพบครั้งแรกคุณหมออาจแนะนำให้ไปปรับพฤติกรรมก่อนเช่น ออกกำลังกายให้มากขึ้น ทานอาหารที่มีประโยชน์ แต่หากการปรับพฤติกรรมไม่ได้ผล การใช้ยาเพื่อควบคุมระดับไขมันจึงเป็นทางเลือกที่คุณหมอเลือกใช้ ส่วนคนที่สองคือคนที่มีอายุ ปริมาณคลอเลสเตอรอลในเลือด และปัจจัยยเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคหัวใจอื่นๆร่วมกัน การใช้ยาลดระดับไขมันในเลือดจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดนั้นลงได้ ซึ่งยาดังกล่าวมีหลายชนิดดังนี้ ยากลุ่มสเตติน (Statins) เป็นยาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและดีที่สุดในการลดระดับไขมันเลว (LDL) และไตรกลีเซอไรด์ […]

การตรวจค่าการทำงานของตับ

การตรวจค่าการทำงานของตับ ทำไมถึงต้องตรวจ ? เพื่อประเมินการทำงานของตับทั่วๆไป หรือเพื่อประเมินการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับตับเช่น ตับอักเสบ ตับแข็ง การติดเชื้อที่ตับ เป็นต้น ควรตรวจการทำงานของตับเมื่อไหร่ ? เป็นการตรวจสุขภาพประจำปี หรือตรวจเมื่อคาดว่าจะมีความผิดปกติของตับ เช่นการได้รับยาที่มีพิษต่อตับ การเป็นโรคที่เกี่ยวของกับตับ หรือมีอาการที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตับเช่น ดีซ่าน (ตัวเหลือง ตาเหลือง) ต้องใช้สิ่งส่งตรวจ […]