ครีเอตินิน (Creatinine)

ครีเอตินิน (Creatinine) ทำไมถึงต้องตรวจครีเอตินิน ? การตรวจครีเอตินินเป็นการตรวจการทำงานของไตว่าทำงานผิดปกติกหรือไม่ หรือตรวจเพื่อติดตามประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการรักษา เมื่อไหร่ถึงควรตรวจครีเอตินิน ?             การตรวจครีเอตินินนั้นอาจทำได้ในหลายช่วงเวลา ตามแต่เหตุผลที่มีการสั่งตรวจเช่น 1) ตรวจพร้อมกับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อดูการทำงานของไต 2) ตรวจเมื่อมีอาการ หรืออาการแสดงที่คาดว่ามีผลมาจากการทำงานของไตที่แย่ลง ไตถูกทำลาย หรือเกิดภาวะบางอย่างที่อาจส่งผลถึงการทำงานของไต ทำให้การทำงานของไตแย่ลง […]

ระดับไขมันในเลือด (Lipid Profile)

ระดับไขมันในเลือด ลิพิด (lipid) คือคำเรียกรวมของไขมันในร่างกาย ที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์และเป็นแหล่งพลังงานของร่างกาย โดยค่าไขมันในเลือดเหล่านี้จะใช้ประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด*ของคนนั้นๆ *โรคหัวใจและหลอดเลือด เช่นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดในสมอง (stroke) สาเหตุที่ต้องตรวจระดับไขมันในเลือด ?             เพื่อประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือเพื่อติดตามประสิทธิภาพการรักษา เมื่อไหร่ถึงควรตรวจระดับไขมันในเลือด ? การคัดกรองในผู้ที่ไม่มีความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด:  ทุก […]