อย. สหรัฐอนุมัติขึ้นทะเบียน การทดสอบการก้าวสู่ “วัยทอง”

อย. สหรัฐอนุมัติขึ้นทะเบียน การทดสอบการก้าวสู่ “วัยทอง” องค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติการขึ้นทะเบียนวิธีการทดสอบทางการแพทย์เพื่อวินิจฉัยการเข้าสู่ช่วงวัยทอง หรือวัยหมดประจำเดือนในผู้หญิง ด้วยการทดสอบหาฮอร์โมนแอนติมัลเลอร์เรี่ยน (anti-Müllerian hormone; AMH) หรือฮอร์โมน AMH ในกระแสเลือด ฮอร์โมน AMH คือฮอร์โมนที่ถูกสร้างจากรังไข่ของเพศหญิง ที่ทำหน้าที่กักเก็บไข่เอาไว้และปลดปล่อยออกมาในช่วงก่อนมีประจำเดือน หรือการตกไข่นั่นเอง เมื่อเข้าสู่วัยทองระดับของฮอร์โมน AMH […]

โปรตีนอัลบูมินในกระแสเลือด

โปรตีนอัลบูมินในกระแสเลือด ทำไมถึงต้องตรวจระดับอัลบูมินในกระแสเลือด เพราะระดับอัลบูมินจะช่วยในการวินิจฉัยการทำงานของตับหรือไตที่ผิดปกติ หรือบางครั้งจะใช้ประเมินการขาดสารอาหารได้ โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล เมื่อไหร่ถึงต้องตรวจระดับอัลบูมินในกระแสเลือด การตรวจจะทำเมื่อแพทย์สงสัยว่าคุณมีการทำงานของตับหรือไตที่ผิดปกติ มีภาวะน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ มีอาการของภาวะทุพโภชนาการ (ภาวะขาดสารอาหาร) หรือเพื่อวางแผนในการผ่าตัด ต้องใช้อะไรบ้างในการตรวจ ต้องมีการเจาะเลือดที่เส้นเลือดดำ เพื่อไปตรวจในห้องปฏิบัติการ ต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ไม่ต้องมีการเตรียมอะไรเป็นพิเศษ รวมถึงไม่ต้องงดน้ำหรืออาหาร โปรตีนอัลบูมินคืออะไร             อัลบูมิน […]