แนวทางการป้องกันไมเกรน

แนวทางการป้องกันไมเกรน การปรับพฤติกรรม การปรับพฤติกรรมเช่น การรับประทานอาหารตรงเวลา ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ (ประมาณ 2 ลิตรต่อวัน) ดื่มกาแฟน้อยลง พักผ่อนให้เพียงพอ (ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง และไม่เกิน 9 ชั่วโมง) การวอร์มร่างกายก่อนออกกำลังกาย และการคูลดาวน์หลังออกกำลังกาย พฤติกรรมเหล่านี้หากทำอย่างถูกต้องจะสามารถป้องกันการปวดหัวไมเกรนได้ การทานอาการอย่างเพียงพอ […]

ส่วนสูงกับโรคภัย

ส่วนสูงกับโรคภัย ค่าเฉลี่ยส่วนสูงของผู้ชายในอเมริกาคือ 170 ซม. ส่วนผู้หญิงคือ 159 ซม. หากคุณมีส่วนสูงมากหรือน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ก็อาจมีทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยมีการศึกษาของความสัมพันธ์ระหว่างส่วนสูงกับการเกิดโรค ดังนี้ มะเร็ง มีศึกษาเกี่ยวกับส่วนสูงและการเกิดมะเร็งบางชนิด เช่นการศึกษาในผู้หญิงมากกว่า 100,000 คน ในโซนยุโรปและอเมริกาเหนือพบว่า ผู้หญิงที่มีส่วนสูงน้อยกว่าค่าเฉลี่ย มีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งรังไข่ลดลง และการศึกษาในชาวอังกฤษมากกว่า […]