ส่วนสูงกับโรคภัย

ส่วนสูงกับโรคภัย

ค่าเฉลี่ยส่วนสูงของผู้ชายในอเมริกาคือ 170 ซม. ส่วนผู้หญิงคือ 159 ซม. หากคุณมีส่วนสูงมากหรือน้อยกว่าค่าเฉลี่ย
ก็อาจมีทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยมีการศึกษาของความสัมพันธ์ระหว่างส่วนสูงกับการเกิดโรค ดังนี้

 1. มะเร็ง

  มีศึกษาเกี่ยวกับส่วนสูงและการเกิดมะเร็งบางชนิด เช่นการศึกษาในผู้หญิงมากกว่า 100,000 คน ในโซนยุโรปและอเมริกาเหนือพบว่า ผู้หญิงที่มีส่วนสูงน้อยกว่าค่าเฉลี่ย มีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งรังไข่ลดลง และการศึกษาในชาวอังกฤษมากกว่า 9,000 คน ที่มีอายุระหว่าง 50 – 69 ปี พบว่าผู้ที่ส่วนสูงน้อยกว่าค่าเฉลี่ยมีโอกาสเกิดมะเร็งต่อมลูกมากลดลงเช่นกัน

 2. เบาหวาน

ความยาวของช่วงขามีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อ้างอิงจากการศึกษาในผู้ใหญ่มากกว่า 6,000 คน เป็นเวลา 5 ปี พบว่าผู้ที่สูงกว่าจะมีโอกาสเกิดเบาหวานชนิดที่ 2 น้อยกว่า แต่กลไกความสัมพันธ์ของทั้งสองอย่างนั้น ยังไม่แน่ชัด แต่นักวิทยาศาสตร์คาดว่า อาจเกิดเพราะในผู้ที่มีส่วนสูงน้อย เป็นสัญญาณของการขาดสารอาหาร หรือปัญหาของกระบวนการเผาผลาญต่างๆในร่างกายทั้งก่อนเกิด และในวัยเด็ก

 1. โรคหัวใจ

การศึกษาพบว่าผู้ที่สูงน้อยกว่า 156 ซม มีโอกาสเป็นโรคหัวใจมากกว่าผู้ที่สูงมากกว่า 168 ซม. ถึง 50% ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวนักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่คาดว่าเกิดจากการขาดสารอาหาร หรือการติดเชื้อทั้งก่อนเกิด หรือในวัยเด็ก หรืออาจเกิดจากพันธุกรรมที่ส่งผลต่อทั้งส่วนสูงและโอกาสในการเกิดโรคหัวใจ

 1. โรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง เกิดจากการที่เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ อาจเป็นไปได้ทั้งเส้นเลือดในสมองอุดตัน หรือเส้นเลือดในสมองแตก ผู้ที่สูงกว่าจะมีโอกาสเกิดน้อยกว่าโดยเฉพาะในผู้ที่มีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ที่ดี นอกจากนี้ความสัมพันธ์ของส่วนสูงและการเกิดโรคหลอดเลือดสมองอาจเกิดจากการได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอและพฤติกรรมสุขภาพอื่นๆในวัยเด็ก

 1. การเกิดลิ่มเลือด

การเกิดลิ่มเลือดภายในร่างกายเป็นสิ่งที่อันตราย โดยเฉพาะหากเกิดลิ่มเลือดไปอุดตันที่เส้นเลือดดำหลักหรือเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงปอด นักวิจัยยังไม่สามารถอธิบายเหตุผลของการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวว่าสัมพันธ์กับส่วนสูงอย่างไร แต่จากการศึกษาพบว่าผู้ที่ส่วนสูงน้อยกว่า จะมีโอกาสเกิดลิ่มเลือดไปอุดตันน้อยกว่า และในผู้ที่สูงน้อยกว่า 150 ซม. มีโอกาสเกิดลิ่มเลือดอุดตันน้อยที่สุด

 1. โรคอัลไซม์เมอร์

การมีส่วนสูงมากกว่าเป็นผลดีกับโรคความจำเสื่อมมากกว่าโดยเฉพาะในเพศชาย มีการศึกษาในคนมากกว่า 500 คนพบว่า ในผู้ชายที่สูงตั้แต่ 175 ซม. ขึ้นไปมีโอการเกิดโรคอัลไซม์เมอร์น้อยกว่าผู้ที่สูงน้อยกว่า 175 ซม. ถึง 60% และในเพศหญิงก็มีความสัมพันธ์ในแนวทางเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของส่วนสูงกับโรคอัลไซม์เมอร์อาจยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนมากพอ

 1. ระยะเวลาการตั้งครรภ์

ในผู้หญิงที่มีส่วนสูงมากกว่ามักมีระยะเวลาการตั้งครรภ์ที่มากกว่า จากการศึกษาพบว่า ผู้หญิงที่สูงน้อยกว่า 150 ซม.
มักคลอดบุตรก่อนกำหนด มากกว่าผู้ที่มีส่วนสูงมากกว่า 168 ซม. และทุกๆส่วนสูง 1 ซม. ที่แตกต่างกันของหญิงตั้งครรภ์พบว่าผู้ที่สูงน้อยกว่าจะคลอดบุตรเร็วกว่า 1 – 5 วัน โดยความสัมพันธ์นี้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถอธิบายได้แน่ชัด แต่คาดการณ์ว่า
มีความสัมพันธ์กับขนาดของสะโพก หรือปากมดลูกของผู้หญิงที่ตัวเล็กกว่า

 1. ผมร่วง

การศึกษาในผู้ชายมากกว่า 22,000 คน จาก 7 ประเทศพบว่า ผู้ที่ส่วนสูงน้อยจะมีโอกาสหัวล้านเพิ่มมากขึ้น นักวิทยาศาสตร์ศึกษาถึงยีนที่เกี่ยวข้องกับการหัวล้าน พบว่ามีความเกี่ยวข้องกันระหว่างยีนหัวล้านและยีนที่เกี่ยวข้องกับส่วนสูง

 1. อายุขัย

หลายการศึกษาพบว่าผู้ที่สูงน้อยกว่าจะอายุยืนกว่าผู้ที่สูงมากกว่าเล็กน้อย และมีโอกาสเกิดโรคเรื้อรังน้อยกว่า นักวิทยาศาสตร์ยังคงถึงเหตุผลของความสัมพันธ์ดังกล่าว โดยพิจารณาจากความเสื่อมของเซลล์ต่างๆของร่างกาย ปริมาณฮอร์โมน ขนาดของอวัยวะ เช่น สมอง ปอด และไต

 1. ความสามารถในการระบายความร้อน

ผู้ที่ส่วนสูงน้อยกว่าจะมึความสามารถในการระบายความร้อนมากกว่า ทำให้ปัญหาเรื่องความร้อนในร่างกายสูงเกินไป หรือการเกิด ลมแดด (heatstroke) ลดลง เพราะในผู้ที่สูงกว่า หรือน้ำหนักมากกว่าจะมีการสะสมของไขมันในร่างกายมาก
แต่ในทางตรงกันข้ามผู้ที่สูงกว่าจะทนต่อความหนาว และอยู่ในที่ที่อากาศเย็นได้นานกว่าผู้ที่ตัวเล็กกว่า

 1. อาการปวดหลังหรือปวดสะโพก

ผู้ที่ตัวเล็กกว่าจะมีโอกาสเกิดอาการปวดหลัง ปวดสะโพก หรือกระดูกสะโพกแตกน้อยกว่าผู้ที่สูงกว่า เนื่องจากผู้ที่สูงกว่าจะมีน้ำหนักตัวมากกว่า จึงถูกแรงดึงดูดของโลกดึงดูดไว้มากกว่า เป็นเหตุให้มีโอกาสหกล้ม ตกจากที่สูง และกระแทกกับพื้นด้วยแรงที่มากกว่านั่นเอง

ที่มา : webMD.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *