ระบบที่ช่วยเพิ่มยอดขายให้คุณ
20-40%
*จากสถิติข้อมูลตัวอย่าง 426 ราย

บริการที่ปรึกษา
เพื่อ transform ธุรกิจคุณ
สู่ยุค Digital

เหมาะสำหรับ
- รพ.ที่มีหน่วยตรวจสุขภาพ
- Clinic Lab
- Clinic เวชกรรม

CONTACT US

บริษัท เฮลท์สไมล์ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115560004927

เลขทะเบียนใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล 10101034860

089 874 9565

contact@HealthSmile.co.th