บริการของเรา Our Services

ทดลองใช้ Algorithm ของเราได้ฟรี!!

โดยเราจะเสนอรายการตรวจที่จำเป็นกับความเสี่ยงของคุณมากที่สุด*

ต้องการทราบความเสี่ยง ที่เฉพาะเจาะจงของคุณ??

เพียง 200 บาท

เราจะแจ้งความเสี่ยงสุขภาพของคุณ และรายการตรวจสุขภาพที่แยกตามความจำเป็น

รายการตรวจที่จำเป็นมาก สึแดง
รายการตรวจที่จำเป็นปานกลาง (รายการเสริม) สีส้ม
และรายการตรวจครอบคลุม (มีความเสี่ยงเล็กน้อย) สีเหลือง

เพื่อให้การตรวจสุขภาพทุกครั้งของคุณ มีคุณค่า